Cuntegn da la pagina

"Sgurdins" – Nov med d'instrucziun da rumantsch per la 6. classa

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Dapi l'onn 2006 elavura in team d'auturas e d'auturs per incumbensa dal chantun ina nova generaziun da meds d'instrucziun per il rom rumantsch grischun. Cun "Sgurdins", il nov med d'instrucziun da lingua per la 6. classa, è terminada la fasa d'elavuraziun per la scola primara.

"Sgurdins" è l'emprim med d'instrucziun da rumantsch grischun per la 6. classa. Conceptualmain sa referescha el dal tuttafatg als ulteriurs meds d'instrucziun per las classas primaras e tant tematicamain sco er grammaticalmain vala el sco cuntinuaziun dals meds "Passins", "Puntinas", "Alerts", "Scuverta" e "Splerins". En tut ils sis meds d'instrucziun vegn propagada ina instrucziun differenziada che metta il scolar en il center e che permetta l'emprender varià a maun da pensums da differenta cumplexitad. L'applicaziun simpla dals meds d'instrucziun, las numerusas ideas e bler material supplementar duain facilitar a la persuna d'instrucziun d'instruir rumantsch grischun e d'uschia stgaffir dapli spazi per individualisaziuns e per la promoziun specifica da singulas scolaras e da singuls scolars.

En "Sgurdins", il pled rumantsch per "dischurden", sa fatschentan las scolaras ed ils scolars plain plaschair en tschintg chapitels cun la lingua ma er cun sasezs e cun lur conturns. Ils cuntegns didactics vegnan reproducids en differentas modas e manieras en chanzuns, en poesias, en texts ed en pensums davart ils temas "detectivs", "dischurden", "sfidas", "lingua" e "rumantsch". Els tractan situaziuns che las scolaras ed ils scolars enconuschan e nua ch'els sa sentan da chasa. En mintga chapitel vegn plinavant averta ina fanestra culturala che renda attent a caracteristicas regiunalas e che integrescha aspects istorics centrals. Las controllas dal progress ed ils tests adattads a mintga chapitel permettan a las scolaras ed als scolars d'ordinar e da controllar individualmain tant il cuntegn sco er la grammatica. Ultra da quai cumpiglia il med d'instrucziun dus discs cumpacts che cuntegnan las chanzuns ed ils texts auditivs ch'èn necessaris per l'instrucziun, sco er exercizis digitals dals singuls chapitels che pon vegnir fatgs sin ina plattafurma existenta. Il med d'instrucziun è vegnì illustrà cun premura e sa preschenta en in design modern.


Infurmaziuns:
Ivo Berther, manader da project per rumantsch grischun en scola, tel. 081 257 48 06, ivo.berther@afk.gr.ch  


Gremi: uffizi per la scola populara ed il sport
Funtauna: rg uffizi per la scola populara ed il sport
Neuer Artikel