Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha mess en vigur la nova lescha da finanzas per il 1. da december 2012. A medem temp ha ella deliberà l'ordinaziun chantunala da finanzas sco er l'ordinaziun da finanzas per las vischnancas. Las ordinaziuns concretiseschan la lescha da finanzas dal chantun Grischun e furman la basa per realisar il model armonisà da contabilitad 2 (MAC2) en il chantun resp. en las vischnancas. Questas ordinaziuns entran en vigur il medem mument sco la lescha.

La sessiun d'october 2011 ha il cussegl grond deliberà la lescha da finanzas dal chantun Grischun (LFC). Questa lescha sa basa fermamain sin il MAC2 da la conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da finanzas. La lescha da finanzas vala er per las vischnancas politicas, nun ch'i valian disposiziuns chantunalas divergentas u nun che questa lescha reglia expressivamain causals chantunals. Per las corporaziuns regiunalas e per las corporaziuns da vischnancas sco er per las vischnancas burgaisas vala la lescha da finanzas mo confurm al senn. En l'avegnir duain dentant las vischnancas burgaisas render quint en moda autonoma.

La lescha da finanzas vegn cumplettada cun duas ordinaziuns, ina per il chantun (OFC) ed in'ordinaziun da finanzas per las vischnancas (OFV). En il rom da la consultaziun tar la OFV èn vegnidas organisadas il mars 2012 occurrenzas d'infurmaziun regiunalas per las vischnancas. Totalmain èn entradas 19 posiziuns. 

En l'avegnir quints cumparegliabels
L'introducziun dal MAC2 augmenta la cumparegliabladad dals quints da tut las communitads publicas. Las metodas da rendaquint vegnan plinavant adattadas a quellas da l'economia privata. En differents secturs introducescha il MAC2 novs elements. Tranter auter vegn l'agiunta al quint annual cumplettada cun ina glista da las participaziuns, cun ina glista da las garanzias e cun ina cumprova da l'agen chapital. Plinavant daventi obligatoric da manar in quint da la circulaziun dals daners sco er ina contabilitad dals bains d'investiziun. Novaziuns resultan er, tras ina cumprova dal gudogn e da la perdita sin trais stgalims e tras in nov plan dals contos armonisà, tar la valitaziun da la facultad da finanzas e da la facultad administrativa sco er tar las amortisaziuns. Las vischnancas pon – quai cuntrari al chantun – duvrar vinavant bunas bilantschas per far amortisaziuns extraordinarias. 

Tschintg vischnancas da pilot
L'administraziun chantunala vegn ad introducir il MAC2 per il 1. da schaner 2013. Per realisar il model da contabilitad armonisà en las vischnancas vegnan rimnadas emprimas experientschas cun vischnancas da pilot, avant ch'il MAC2 vegnia introducì en l'entir chantun. Las vischnancas han temp fin l'onn 2018 d'introducir il MAC2. Numerusas vischnancas han manifestà lur interess da vulair introducir sco vischnanca da pilot il MAC2 per l'onn 2013. Per pudair garantir a las vischnancas da pilot ina cussegliaziun professiunala optimala ha stuì vegnir restrenschì il dumber da vischnancas da pilot. En il rom d'ina tscherna utila che resguarda las fassettas las pli differentas èn vegnidas definidas sco vischnancas da pilot las vischnancas dad Arosa, da Flem, da Luzein, da Tusaun e da Vaz sut. A partir dal 1. da schaner 2013 vegnan ellas a manar lur contabilitad tenor il MAC2. 
 

Infurmaziuns:
- presidenta da la regenza Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas (DFV), tel. 081 257 32 01
- Urs Brasser, secretari dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 12
- Daniel Wüst, manader da la contabilitad tar l'uffizi da vischnancas, tel. 081 257 23 83 


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel