Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Suenter ch'in toc dal grip era crudà ils 6 da november 2012 sin la via dal Güglia tranter Rona e Mulegns, periclitavan parts dal grip instabilas pli grondas er vinavant la colliaziun da traffic impurtanta cun l'Engiadina. Per segirar duraivlamain la via principala han ins laschà vegnir a val il venderdi suentermezdi – cun ina siglientada da segirezza controllada – parts dal grip instabilas d'ina dimensiun da circa 300 meters cubic.

L'analisa da la paraid-crap sut Nascharegnas tras ils geologs da l'uffizi da construcziun bassa ha mussà che ulteriuras parts dal grip pli grondas d'ina dimensiun da circa 300 meters cubic pudessan baud u tard vegnir a val e periclitar la via dal Güglia. En quest lieu è il grip da chaltschina plain stresas e sfendaglias. Immediatamain suenter ch'il toc dal grip era crudà sin la via, è ina interpresa spezialisada vegnida incumbensada da stabilisar resp. da nettegiar la paraid-crap critica. La metoda la pli economica e duraivla è stada quella da siglientar las parts dal grip periclitadas. Per quest intent èn vegnidas furadas cun pressiun auta foras da mina d'ina lunghezza da 2 fin 12 meters e d'in diameter dad 85 millimeters da surengiu en las parts dal grip instabilas. Las foras da mina èn vegnidas chargiadas curt avant la siglientada il venderdi en damaun.

Il maister siglientader ha envidà las chargias explosivas il venderdi a las 13.30. La via dal Güglia tranter Rona e Mulegns ha stuì vegnir serrada da las 13.00 fin las 15.00 per tut il traffic. In sviament è stà pussaivel mo sur il pass da l'Alvra u sur il pass dal Flüela. Pervia da las stgaglias da l'explosiun è in vast conturn da la zona da privel vegnì serrà er per pedunas e peduns e per aspectaturas ed aspectaturs. Suenter la siglientada dal grip han ils geologs controllà, sch'igl haja anc eventualas restanzas da grip instabilas sin la surfatscha siglientada, avant che la via ha puspè pudì vegnir averta.

L'emna proxima vegnan fatgas las lavurs da nettegiada en il sectur da la paraid, nua ch'igl era scumandà fin ussa da lavurar pervia dal privel da crudada da grippa. Suenter po il bloc da chaltschina da circa 80 meters cubic sin la via dal Güglia vegnir demolì senza privel, ed il traject da la via donnegià po vegnir reparà. Previsiblamain la fin da november vegn la via dal Güglia puspè averta per il traffic e vegn il sviament prendì ord funcziun.


Remartga:
Davart quest tema stat a disposiziun in video sut www.gr.ch


Infurmaziuns:
Christoph Nänni, geolog da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun, tel. 079 375 83 68 


Gremi: uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Funtauna: rg uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Neuer Artikel