Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha avert la consultaziun tar la legislaziun executiva da la refurma dal territori. La legislaziun executiva cuntegna l'attribuziun da las vischnancas a las 11 regiuns, la concepziun organisatorica da las regiuns sco er numerusas adattaziuns formalas en consequenza da l'aboliziun dals circuls, dals districts e da las corporaziuns regiunalas.

Ils 23 da settember 2012 han las votantas ed ils votants grischuns acceptà la revisiun parziala da la constituziun chantunala dals 13 da zercladur 2012 cun 31 788 cunter 9410 vuschs. A partir da l'onn 2015 duai il chantun Grischun pia avair 11 regiuns sco purtadras d'incumbensas, e quellas duain remplazzar ils 11 districts, las 14 corporaziuns regiunalas ed ils 39 circuls dad oz.

La legislaziun executiva actuala necessaria regla tranter auter l'attribuziun da las vischnancas a las regiuns, lur concepziun organisatorica sco er numerusas adattaziuns formalas. Ella resguarda l'aboliziun dals districts, da las corporaziuns regiunalas e dals circuls. Nua che las adattaziuns surpassan ils cuntegns formals, èn previs projects da consultaziun independents. Las revisiuns parzialas da la lescha davart il notariat e da la lescha davart las lottarias èn gia vegnidas tramessas en consultaziun. 

Attribuziun da las vischnancas a las regiuns
Sco punct da partenza per l'attribuziun proponida da las vischnancas a las regiuns serva la repartiziun als districts actuals. Mo en paucs cas pari raschunaivel da far adattaziuns. Quai sin basa da la ponderaziun che fusiuns imaginablas da vischnancas stuessan vegnir fatgas entaifer la medema regiun e che spazis funcziunals na duessan, sche pussaivel, betg vegnir separads. En quest senn è la vischnanca da Mut vegnida attribuida a la regiun Viamala (e betg a la regiun Alvra) e la vischnanca da Haldenstein a la regiun Plessur (e betg a la regiun Landquart). Las vischnancas da Flem e da Trin èn vegnidas attribuidas a la regiun Plaun. La radunanza communala da Trin ha gia approvà cleramain questa attribuziun. Las votantas ed ils votants da la vischnanca da Flem vegnan anc a stuair decider, a tge regiun che lur vischnanca duai appartegnair. En enconuschientscha da la voluntad che las vischnancas han exprimì èsi alura chaussa dal cussegl grond d'attribuir las vischnancas en la lescha da divisiun a las regiuns. 

Concepziun organisatorica da las regiuns
La concepziun organisatorica da las regiuns resguarda las directivas ch'il cussegl grond ha fixà en la sessiun da favrer 2011 en il rom da la tractativa davart la refurma da vischnancas e dal territori. Las regiuns na duain betg esser in terz plaun statal sco tal en il chantun, mabain in instrument ch'ademplescha incumbensas en moda efficazia, cunzunt per las vischnancas. Ellas duain gidar ad ademplir las incumbensas surcommunalas, senza dentant cuntrafar a la refurma da vischnancas che parta a lunga vista da main che 50 vischnancas. Ils documents da consultaziun proponan duas variantas. Ina permettess a las regiuns da decider libramain davart l'elecziun e davart la cumposiziun da lur organs. Considerond ils avantatgs ed ils dischavantatgs sco er sa basond sin las cleras directivas dal cussegl grond (cf. protocol dal cussegl guvernativ, favrer 2011, p. 626 ss.) favurisescha la regenza percunter la varianta principala. Quella prevesa ina conferenza da las presidentas e dals presidents sco plattafurma da decisiun da la regiun. Las presidentas communalas ed ils presidents communals fan part d'uffizi da questa conferenza. Or dal ravugl da la conferenza da las presidentas e dals presidents vegn nominada ina cumissiun regiunala. Manada vegn la regiun da princip da la conferenza da las presidentas e dals presidents. 
 
Plan da termins
Il cussegl grond duai pudair tractar la legislaziun executiva en la sessiun d'avrigl 2014. Uschia han las vischnancas da las regiuns la pussaivladad da relaschar per la regiun fin la fin da l'onn 2014 statuts che correspundan a las prescripziuns. 


Remartga:
La consultaziun dura fin ils 30 da zercladur 2013. Ils documents da consultaziun stattan a disposiziun sin www.gr.ch (publicaziuns / consultaziuns). 

Contribuziun da film:
Davart quest tema stat a disposiziun in video en tut las trais linguas chantunalas sut www.gr.ch


Infurmaziuns:
- cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01
- Thomas Kollegger, manader da l'uffizi da vischnancas, tel. 081 257 23 81


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel