Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ils donns da malaura pon vegnir limitads, sch'i vegn agì a temp e correctamain al lieu. Per garantir quest servetsch a las vischnancas, vegnan scolads quest mais las emprimas cussegliadras ed ils emprims cussegliaders locals da privels da la natira. Sin fundament d'ina retschertga tar las vischnancas correspunda quai ad in grond basegn. La scolaziun vegn realisada en stretga collavuraziun cun il chantun.

Las malauras dals onns 2005 a Claustra e 2002 en la Surselva èn anc adina preschentas. Resultads èn gronds donns materials en ils territoris da privel enconuschents, dentant er donns che pudessan vegnir limitads en il futur cun lavur e cun custs raschunaivels. Il chantun ha analisà tals eveniments ed ha vis il basegn d'agir per mitigiar ils donns materials al lieu. Per quest intent duain gidar en il futur cussegliadras e cussegliaders da privels da la natira las vischnancas a giuditgar ils privels. 

"Beneventassas Vus la scolaziun da cussegliadras e cussegliaders locals da privels da la natira en Vossa vischnanca?" Questa dumonda è vegnida tschentada a tut las vischnancas dal chantun e las respostas èn cleras. Circa 80 pertschient da las vischnancas considereschan la scolaziun da cussegliadras e cussegliaders locals da privels da la natira sco utila. Ils privels da la natira èn in tema en praticamain tut las vischnancas grischunas, e bovas ed auas grondas vegnan consideradas sco spezialmain impurtantas. Per quest intent sa giavischan las vischnancas er in sustegn professiunal.

Sco cussegliadras e cussegliaders locals da privels da la natira duain vegnir scoladas persunas da las vischnancas che han bunas enconuschientschas da la geografia locala. I sa tracta per regla dals selviculturs da revier, dals manaders da lavuratoris u da spezialists privats ch'èn gia occupads professiunalmain cun ils privels da la natira. Sco spezialistas e spezialists emprovan els d'avertir a temp las forzas directivas e las forzas d'acziun davart ils eveniments da la natira smanatschants e cusseglian las autoritads responsablas. 

Scolads ed integrads en organisaziuns
Quest mais organisescha il chantun l'emprim curs da scolaziun da trais dis per las cussegliadras e per ils cussegliaders locals da privels da la natira. En quest curs da trais dis vegn intermediada la basa davart l'aura, davart ils privels da la natira, davart ils avertiments da la Meteo sco er l'enconuschientscha da chartas da privel e d'intervenziun. A las participantas ed als participants vegni er mussà co organisar las forzas d'acziun da la polizia e dals pumpiers, tge servetschs che la protecziun civila ademplescha e co constituir ils stabs directivs communals. Cun quai po la cussegliadra u il cussegliader local da privels da la natira – integrà organisatoricamain en il stab directiv communal – infurmar e cussegliar en moda confurma a la materia ed a la situaziun.

Ils motivs per donns en cas da malauras ston vegnir tschertgads tar ils privels da la natira e tar lur svilup, ma er tar las intervenziuns architectonicas en la cuntrada. Sche per exempel in aual va surora, pon intervenziuns sistematicas impedir donns pli gronds. Per quest intent elavura il management chantunal da privels da la natira dapi onns chartas da privel e d'intervenziun. Sche la cussegliadra u il cussegliader local da privels da la natira sa applitgar quellas correctamain ed integrond las infurmaziuns actualas, daventa ella in anè en la chadaina per dapli segirezza cunter ils privels da la natira. 
  

Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01, e-mail: mario.cavigelli@bvfd.gr.ch  
- cusseglier guvernativ dr. Christian Rathgeb, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail: christian.rathgeb@djsg.gr.ch  
- Beat Niederer, president communal da Trimmis, tel. 081 354 99 32, e-mail: beat.niederer@trimmis.ch  
- dr. Christian Wilhelm, schef da secziun privels da la natira, uffizi da guaud e privels da la natira, tel. 081 257 38 52, e-mail: christian.wilhelm@awn.gr.ch  
 

Gremi: uffizi da guaud e privels da la natira
Funtauna: rg uffizi da guaud e privels da la natira
Neuer Artikel