Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha decidì da cuntinuar cun il program da qualitad dal Grischun per il turissem. Plinavant ha ella concludì ina scolaziun obligatorica d'armas e da tir sco nova premissa per l'admissiun a l'examen da qualificaziun per la chatscha. 

Cuntinuaziun dal program da qualitad per il turissem
Il program da qualitad dal Grischun per il turissem, ch'è vegnì lantschà la fin da l'onn 2011, vegn cuntinuà. Per la fasa da realisaziun 2014 e 2015 ha la regenza approvà ina summa maximala d'in mez milliun francs (mintgamai per la mesadad a quint da la confederaziun e dal chantun sco project da la nova politica regiunala). Resalvada resta la concessiun dals credits necessaris tras il cussegl grond. Il program gida ils acturs turistics en il chantun a meglierar la qualitad per il giast. Realisads vegnan projects da pilot, per exempel en il sectur da la qualitad da l'ambient, che pon avair in effect d'imitaziun en auters lieus dal chantun. Grazia al program po er la qualitad da las aventuras e dals servetschs vegnir meglierada en las destinaziuns turisticas. Controllas secretas (uschenumnads "mystery checks") en las destinaziuns inditgeschan la cuntentientscha dal giast e mussan largias en la chadaina da purschidas turisticas. Il program vegn realisà tras la direcziun da project externa d'enfin ussa. Infurmaziuns impurtantas stattan a disposiziun en furma concisa sin www.qualitaet-gr.ch

Scolaziun obligatorica d'armas e da tir a partir dal 2014 per pudair far l'examen da chatscha
Per pudair far l'examen da qualificaziun per la chatscha grischuna vegn premessa a partir da l'onn 2014 er ina scolaziun obligatorica d'armas e da tir. La regenza ha adattà l'ordinaziun chantunala davart ils examens da chatscha tenor ina incumbensa ch'il cussegl grond aveva acceptà en la sessiun d'avrigl 2013. La revisiun parziala entra en vigur il 1. da december 2013.
La scolaziun d'armas e da tir cumpiglia 25 uras. L'uffizi da chatscha e pestga fixescha, tge pretensiuns ch'ils purschiders dals curs ston ademplir, e designescha quels. Ultra da l'uniun grischuna da chatschadras e da chatschaders da patenta, che porscha gia oz in curs da teoria da las armas e da tir, pon ils curs er vegnir offrids da varts privatas, en spezial da possessuras e possessurs da fatschentas d'armas. Mo tgi che po cumprovar d'avair fatg la scolaziun d'armas e da tir, dastga far l'examen d'armas e da tir sco part da l'examen da qualificaziun per la chatscha.
Plinavant ha la regenza adattà levamain la valitaziun da las notas. En ils trais roms centrals "selvaschina ed ambient", "enconuschientschas da la selvaschina" sco er "enconuschientschas da la chatscha e da la tgira" na dastgan las candidatas ed ils candidats da l'examen da chatscha da nov betg avair dapli ch'ina nota sut 4. 

Adattà las taxas per la patenta da pestga a la chareschia dals ultims onns
Las taxas per retrair ina patenta da pestga vegnan auzadas levamain. Sco annunzià en sia missiva tar la revisiun da la lescha chantunala da pestga, ha la regenza adattà las taxas da patenta a la chareschia, ch'è s'accumulada dapi l'onn 2002 a 7,3 pertschient. Betg auzada na vegn la taxa per in patenta d'in di. Cun 30 francs – resp. 40 francs per persunas domiciliadas ordaifer il chantun – èn las taxas per las patentas d'in di gia en il segment superiur dals pretschs.
La revisiun parziala da l'ordinaziun davart las taxas per la patenta da pestga entra en vigur ensemen cun la revisiun parziala da la lescha chantunala da pestga dals 29 d'avust 2013. Tenor la nova lescha pon giuvenils fin 18 onns retrair la patenta da pestga per mez pretsch. 

Novs meds finanzials per l'agid a manaschis agriculs
L'emprest dal chantun Grischun a l'associaziun grischuna per credits a l'agricultura (ACA) vegn auzà per l'onn 2013 per 400 000 francs. Vitiers vegnan tuttina blers meds finanzials federals. La ACA po conceder a las puras ed als purs agids da manaschi en furma d'emprests senza tschains per metter en urden difficultads finanzialas resultadas senza atgna culpa, per substituir emprests tschainsids existents (conversiun da debits) u per facilitar la liquidaziun dal manaschi. Ils ultims onns è il basegn per agids da manaschi creschì cuntinuadamain. L'onn passà è vegnids pajads emprests da totalmain 945 000 francs. 
 

Da vischnancas e da regiuns 
  • Roten: La revisiun totala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Roten ils 3 da december 2012, vegn approvada cun resalvas. Tras la nova revisiun da la planisaziun locala vegn tranter auter stgaffida ina nova zona d'abitar da circa 2629 meters quadrat en il territori da Rèsch. Betg approvada na vegn ina zona per l'utilisaziun futura da construcziun da 4214 meters quadrat che sa chatta en il medem territori.
  • Panaduz: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Panaduz dals 11 da settember 2013 vegn approvada. La revisiun cumpiglia ina revisiun parziala da la lescha da construcziun sco er in plan general da furmaziun 1:1000 "Hamilton".
  • Küblis: La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Küblis ils 14 da zercladur 2013, vegn approvada. Quella cumpiglia in plan da zonas e plan general da furmaziun 1:1000 "Trog, parcella nr. 150" sco er la midada d'ina surfatscha da circa 562 meters quadrat da la zona d'agricultura a la zona d'abitar 2.
  • Ruschein: La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Ruschein ils 23 d'avrigl 2013, vegn approvada. Tras la planisaziun d'utilisaziun vegn transferida ina part da la parcella nr. 215 da la zona per edifizis e per stabiliments publics a la zona dal center dal vitg. Plinavant vegnan fixads cunfins dal guaud statics en la fracziun Tischinas.
  • Andeer: Per restaurar totalmain la baselgia evangelica e per transfurmar il santeri ad Andeer vegn garantida ina contribuziun chantunala da maximalmain 210 356 francs en il sectur da la tgira da monuments. Ina restauraziun totala da la baselgia è urgentamain necessaria. Tranter auter hai sfessas en la miraglia verticala ed en il sectur dal chor, quai ch'è in indizi per moviments en il fundament.

Projects da vias
Ultra da quai ha la regenza approvà 162 000 francs per lavurs da construcziun sin il suandant traject:
- via naziunala Partenz: planisaziun e projectaziun da la construcziun sut tschiel avert / centrala Dalvazza, sviament da Küblis 
 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel