Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La cumissiun predeliberanta dal cussegl grond ha predeliberà la missiva da la regenza concernent il nov edifizi cumplementar da la mensa e da la mediateca per la scola chantunala grischuna sco er concernent ils locals per la protecziun dals bains culturals per l'uffizi da cultura. Ella recumonda al cussegl grond d'acceptar il project.

En la sessiun d'october 2014 vegn il cussegl grond a decider tranter auter davart il credit d'impegn per il nov edifizi cumplementar da la mensa e da la mediateca sco er dals locals per la protecziun dals bains culturals en la summa da 27 milliuns francs. Sut la batgetta dal deputà Christian Kasper ed en preschientscha dal president da la regenza Mario Cavigelli e d'ulteriurs represchentants da l'administraziun chantunala ha la cumissiun predeliberanta dal cussegl grond tractà la missiva correspundenta da la regenza. 

Basegn cumprovà
A chaschun da la sesida ch'è vegnida salvada en la chasa Cleric da la scola chantunala grischuna, è la cumissiun pudì sa persvader che la construcziun da la mensa, da la mediateca e dals locals per la protecziun dals bains culturals è motivada e necessaria. Per il concept d'ina sanaziun generala da la scola chantunala grischuna è er vegnida tratga la decisiun da dismetter la mensa existenta nunsuffizienta a la scola chantunala Halde e da la plazzar ad interim en in provisori. En la chasa Cleric n'existiva enfin ussa – danor in pitschen kiosc – nagina purschida d'alimentaziun. Pervia dal svilup demografic e dal dumber da scolaras e scolars ch'è da spetgar a la scola chantunala grischuna poi vegnir desistì da construir 8 locals d'instrucziun supplementars planisads. Perquai che las duas bibliotecas da scola existentas n'èn betg en il cas d'ademplir las pretensiuns minimalas envers ina mediateca moderna per scolas medias, èn ellas medemamain vegnidas dismessas. Actualmain han ellas chattà suttetg en in edifizi provisoric.
Il basegn supplementar da locals per la protecziun dals bains culturals resulta da l'obligaziun legala dal chantun da metter a disposiziun suffizientamain locals da protecziun e da las retschertgas da l'uffizi da construcziun auta. Quests locals vegnissan plazzads en ils plauns sutterrans dal project per l'edifizi nov mensa/mediateca. 

Credit d'impegn da 27 milliuns francs
La realisaziun da la mensa e da la mediateca che mancan anc chaschuna custs da 23,5 milliuns francs. Per ils locals per la protecziun dals bains culturals muntan ils custs da construcziun a 3,5 milliuns francs, ensemen pia 27 milliuns francs.

La cumissiun predeliberanta propona al cussegl grond d'approvar il project da construcziun sco er da conceder il credit d'impegn necessari. 
 

Infurmaziuns:
president da la cumissiun Christan Kasper, tel. 079 611 15 41


Gremi: cumissiun predeliberanta per il nov edifizi cumplementar mensa e mediateca
Funtauna: rg cumissiun predeliberanta per il nov edifizi cumplementar mensa e mediateca
Neuer Artikel