Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Mo dus onns suenter la realisaziun da l'emprima etappa da revitalisaziun sin il territori communal da Bever vegnan l'En e sias rivas revitalisads en ina segunda etappa fin al cunfin communal tranter Bever e La Punt-Chamues-ch. Cun l'emprima badigliada dad oz cumenzan las lavurs da construcziun che vegnan a durar fin l'onn 2020. Ils custs budgetads importan circa 9 milliuns francs.

En in'emprima etappa da revitalisaziun da las zonas umidas da l'En a Bever è vegnì realisà ils onns 2012 fin 2014 in project da protecziun cunter aua gronda sin il traject tranter la sbuccada dal Beverin e la punt d'Isellas. Cun la segunda etappa da revitalisaziun da las zonas umidas da l'En a Bever duai in traject dad 1,7 kilometers da l'En chanalisà vegnir schlargià ad ina ladezza da circa 90 meters.

Per quest intent vegn spazzà il rempar da la riva dretga e spustà per circa 70 meters en per il terren. Il curs d'aua survegn uschia dapli dinamica, quai che promova il svilup da biotops multifars ed ecologicamain prezius en las zonas umidas. Plinavant vegn segirà – en in corridor da 20 fin 90 meters – il sistem existent d'auas internas che vegn ad accumpagnar il flum en per il terren parallelamain per lung dal nov rempar da la riva ch'è ussa pli lunsch davent. Ultra da funcziuns ecologicas preziusas regulescha quest sistem er ils currents da l'aua sutterrana ed impedescha uschia ch'il terren vegnia saturà nungiavischadamain cun aua. Malgrà questa mesira duain ils sistems ecologics ch'èn resultads tras la construcziun dal chanal da quella giada vegnir mantegnids uschè bain sco pussaivel.

Ulteriuras infurmaziuns davart la 2. etappa da revitalisaziun da las zonas umidas da l'En a Bever chattais Vus en il fegl d'infurmaziun actual da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun.

Fotografias agiuntadas:
- -
Stadi actual 2016 avant lavurs da construcziun / Visualisaziun d'in stadi da svilup pussaivel


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01, e-mail Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch
- Fadri Guidon, president communal da Bever, tel. 081 851 00 10, e-mail Fadri.Guidon@gemeinde-bever.ch


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Neuer Artikel