Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun da la confederaziun ed ha mess en vigur la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas per il 1. da schaner 2018. Plinavant ha ella concedì contribuziuns chantunalas per in center da perscrutaziun a Landquart.

Posiziun tar il scumond d'acquistar armas mez automaticas
La regenza ha prendì posiziun tar il conclus federal davart la surpigliada da la directiva da la UE 2017/853 per midar la directiva davart las armas. Il punct central da la directiva da la UE è il scumond d'acquistar armas mez automaticas. La regenza grischuna beneventa questa finamira. Cun la lescha d'armas vertenta dispona la Svizra dentant gia d'in instrument suffizient per ademplir las finamiras da la directiva da la UE. La regenza è perquai persvadida che la lescha d'armas vertenta svizra stoppia bain vegnir adattada areguard la nova classificaziun da las armas mez automaticas. Per il rest stoppia la realisaziun dentant succeder en moda pragmatica. En quest senn pretenda la regenza che l'agiunta dal conclus federal respectiv vegnia repassada.

Entrada en vigur da la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas
La lescha chantunala per promover la tgira da persunas malsaunas e l'assistenza da persunas attempadas e da persunas che basegnan tgira dals 30 d'avust 2017 è vegnida messa en vigur per il 1. da schaner 2018. Plinavant ha la regenza relaschà la revisiun totala da l'ordinaziun tar la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas. Uschia vegnan realisadas las mesiras dal rapport da la regenza davart la finanziaziun dals ospitals e da la tgira en il chantun Grischun. Questas mesiras eran vegnidas sustegnidas dal cussegl grond en la sessiun da zercladur 2016. Ultra da quai è la lescha ussa pli survesaivla e pli simpla d'utilisar.

Il center da perscrutaziun a Landquart vegn sustegnì er vinavant
En il rom d'ina nova cunvegna da prestaziun cun il Center svizzer d'electronica e da microtecnologia SA (CSEM SA) ha la regenza garantì al center da perscrutaziun dal CSEM a Landquart ina contribuziun chantunala da totalmain 4 milliuns francs per ils onns 2018 fin 2021. Vitiers vegn ina contribuziun d'ulteriurs totalmain 4 milliuns francs en il rom da la nova politica regiunala (NPR), mintgamai per la mesadad a quint da la confederaziun e dal chantun. Per ils onns 2022 fin 2025 vegnan empermessas en la cunvegna da prestaziun las medemas contribuziuns. Per l'ina procura quai per segirezza da planisaziun, per l'autra duai vegnir controllà suenter 4 onns, sche las finamiras èn vegnidas cuntanschidas e sche las finamiras da prestaziun duain eventualmain vegnir adattadas a las cundiziuns generalas ch'èn sa midadas. Resalvadas restan las concessiuns respectivas dals credits tras il cussegl grond sco er l'approvaziun dal program da realisaziun da la NPR per ils onns 2020 fin 2023 tras il chantun e tras la confederaziun.
Il center da perscrutaziun dal CSEM a Landquart gioga ina rolla impurtanta en il process d'innovaziun da las interpresas regiunalas da tecnologia. En contact direct cun las interpresas eruescha il center regularmain ils basegns regiunals specifics per las branschas e resumescha quests basegns en in portfolio da tecnologia. Il CSEM ha ina vasta attracziun ed augmenta pia la schanza che ulteriuras firmas d'auta tecnologia sa domicilieschian en la regiun. Ad interpresas pitschnas e mesaunas ed ad interpresas industrialas existentas porscha el plinavant access a know-how ed a tecnologias las pli novas .

-
Producziun da biosensurs electrochemics stampads
©CSEM SA

Ina cumissiun gida a coordinar ils daners da donaziun per la Bregaglia
Suenter las bovas devastantas en Bregaglia vali ussa da registrar concretamain la dimensiun dals donns materials e da garantir la finanziaziun. Differentas instituziuns d'agid, ma er la vischnanca da Bregaglia sezza han survegnì donaziuns d'ina dimensiun considerabla per quest intent. Sin basa da l'ordinaziun tar la lescha davart la protecziun da la populaziun ha l'uffizi da vischnancas (UV) ina rolla particulara en connex cun l'impundaziun da questas donaziuns. Las donaziuns ston vegnir duvradas en moda legitima ed adequata, ston cuntanscher ils "dretgs" destinaturs e na dastgan chaschunar nagina surfinanziaziun. Las experientschas en connex cun donns da malaura anteriurs han mussà ch'ina cumissiun da donaziuns po prestar lavurs da coordinaziun utilas en cas d'eveniments da donn pli gronds. La regenza prenda enconuschientscha da la nominaziun d'ina tala cumissiun. Il presidi vegn surpiglià d'Alberto Crameri, ch'è anc fin la fin da schaner 2018 secretari dal departament da construcziun, traffic e selvicultura (DCTS).
La cumissiun duai ademplir principalmain las suandantas incumbensas: retschaiver las annunzias da donns u las dumondas d'agid, coordinar las dumondas da sustegn, eruir e registrar l'entrada da donaziuns, attribuir e coordinar l'agid che deriva da donaziuns, attribuir ils meds finanzials che derivan dal conto da donaziuns da la vischnanca sco er infurmar e rapportar.

Permissiun per in stgalim secundar I sutdotà a Samignun
La regenza ha acceptà la dumonda dal purtader da scola Samignun da survegnir la permissiun da manar in stgalim secundar I sutdotà durant ils onns da scola 2018/19 fin 2022/23. Il mantegniment d'in stgalim secundar I en la vischnanca da Samignun è ina contribuziun essenziala a favur da l'attractivitad sco lieu economic e sco lieu d'abitar.
Per incumbensa da la vischnanca da Samignun ha in team da project skizzà en in studi differentas pussaivladads. L'october 2017 ha la conferenza dals presidents da la regiun Engiadina bassa/Val Müstair decidì da sviluppar e da realisar a partir dal 1. da schaner 2018 pass per pass il "model da cooperaziun" che vegn preschentà en il studi.
Il "model da cooperaziun" ha las suandantas trais caracteristicas:
- la structura decentrala da provediment vegn da princip mantegnida;
- i vegn installà in nov gremi da coordinaziun regiunal che lavura sin plaun operativ;
- entaifer las trais subregiuns "Samignun/Valsot", "Scuol/Sent" e "Zernez/Val Müstair" duai vegnir stabilida ina stretga cooperaziun.
La permissiun per manar in stgalim secundar I sutdotà è vegnida concedida sut la cundiziun che la vischnanca da Samignun sa participeschia activamain al svilup ed a la realisaziun dal model da cooperaziun.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel