Zum Seiteninhalt

Per survegnir contribuziuns federalas dovri midadas urgentas en la lescha chantunala davart la protecziun da l'ambient

La regenza grischuna ha deliberà per la consultaziun il sboz per ina revisiun parziala da la lescha chantunala davart la protecziun da l'ambient (LCPAmb). Las midadas previsas duain garantir ch'il chantun e las vischnancas na perdian betg contribuziuns federalas da plirs milliuns francs per la sanaziun d'implants da tir tenor il dretg davart la sanaziun dals lieus contaminads.

La confederaziun paja contribuziuns considerablas per sanar ils implants da tir, ch'èn contaminads cun ils metals grevs toxics plum ed antimon, tenor il dretg davart la sanaziun dals lieus contaminads. Las contribuziuns federalas importan 40 % dals custs da sanaziun respectivamain 8000 francs per schiba en cas d'implants da tir da 300 meters.

Contribuziuns federalas da circa 5,6 milliuns francs
Per survegnir questas contribuziuns ston ils implants da tir vegnir equipads cun tschiffaballas artifizials senza emissiuns tenor il stadi da la tecnica. Quai sto vegnir fatg tenor las prescripziuns dal dretg federal fin la fin da l'onn 2020. Sche quest termin na vegn betg observà, perdan il chantun Grischun e las vischnancas grischunas tenor la stimaziun actuala contribuziuns federalas da var 5,6 milliuns francs. Perquai duai vegnir stgaffida en la lescha chantunala davart la protecziun da l'ambient ina basa legala explicita che garantescha l'equipament dals implants da tir. La revisiun da la lescha proponida ha pia er l'intent d'evitar grevezzas finanzialas supplementaras per il chantun e per las vischnancas.

Equipar ils implants da tir cun tschiffaballas artifizials
En il chantun Grischun èn actualmain en funcziun var 140 implants da tir cun circa 240 tschiffaballas. I sa tracta qua d'implants da tir da militar, da chatscha e da sport. Circa la mesadad dals implants da tir en funcziun n'è betg anc vegnida equipada cun tschiffaballas artifizials; la gronda part da quests implants sto vegnir sanada tenor il dretg davart la sanaziun dals lieus contaminads. Sche quests implants da tir na vegnan betg equipads entaifer il termin cun tschiffaballas artifizials, scadan las contribuziuns federalas. Perquai datti in grond basegn d'agir urgent areguard il temp. Bleras vischnancas ed uniuns han gia garantì ch'ellas equipeschian lur implants da tir fin la fin da l'onn 2020 cun sistems da tschiffaballas artifizials.

Alternativas per tschiffaballas artifizials
I dat er implants, nua che l'equipament cun tschiffaballas artifizials n'è betg pussaivel per motivs tecnics, en spezial tar implants da tir sin columbas d'arschiglia u tar indrizs cun lieurs che rodlan. Per survegnir las contribuziuns federalas per quests implants dastga vegnir sajettà suenter la fin da l'onn 2020 mo pli cun muniziun senza plum e sin objects en mira senza substanzas nuschaivlas. Las prescripziuns correspundentas areguard il stadi da la tecnica duain vegnir fixadas en l'ordinaziun chantunala davart la protecziun da l'ambient che sto medemamain vegnir revedida.

Las midadas duain entrar en vigur il 1. da mars 2020. La consultaziun dura fin ils 30 d'avrigl 2019. Ils documents respectivs pon vegnir consultads en l'internet sut www.gr.ch Rumantsch > Publicaziuns > Consultaziuns.


Infurmaziuns:
- Remo Fehr, manader da l'uffizi per la natira e l'ambient, tel. 081 257 29 46, e-mail Remo.Fehr@anu.gr.ch
- Marco Wieland, manader dal servetsch giuridic dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. 081 257 27 24, e-mail Marco.Wieland@rd.gr.ch


Gremi: departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Funtauna: rg departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient