Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Revisiun parziala da la lescha chantunala davart la protecziun da l'ambient (LCPAmb)

La confederaziun paja contribuziuns considerablas per sanar ils implants da tir ch'èn contaminads cun ils metals grevs toxics plum ed antimon tenor il dretg davart la sanaziun dals lieus contaminads. Las contribuziuns federalas importan 40 % dals custs da sanaziun resp. 8000 francs per schiba en cas d'implants da tir da 300 meters. Per survegnir questas contribuziuns ston ils implants da tir vegnir equipads cun tschiffaballas artifizials senza emissiuns tenor il stadi da la tecnica. Quai sto vegnir fatg tenor las prescripziuns dal dretg federal fin la fin da l'onn 2020 (cf. art. 32e al. 3 lit. c da la lescha federala davart la protecziun da l'ambient; CS 814.01). Sch'il termin na vegn betg observà, perda il chantun Grischun plirs milliuns francs. La revisiun da la lescha qua avant maun ha pia er l'intent d'evitar ina grevezza finanziala supplementara per il chantun e per las vischnancas.

Per garantir l'equipament a temp dals implants da tir cun tschiffaballas artifizials duai vegnir stgaffida cun la revisiun ina basa legala explicita en la LCPAmb. Ultra da quai duai la LCPAmb cuntegnair ina basa legala per la bloccada temporara d'implants betg equipads posteriuramain cun tschiffaballas artifizials. La bloccada vegn puspè abolida, apaina ch'ils tschiffaballas artifizials èn vegnids installads.

 

Avertura: 31 da schaner 2019
Termin: 30 d'avrigl 2019