Navigation

Inhaltsbereich

Cudesch da dretg grischun (Collecziun sistematica)

Il Cudesch da dretg grischun (DG) cuntegna – tenor urden sistematic – ils relaschs giuridics vertents dal chantun Grischun. El vegn actualisà cuntinuadamain. Il DG n'ha nagin effect giuridic. Decisiva è unicamain la versiun dals relaschs publitgada en il Fegl uffizial chantunal.

Cudesch da dretg grischun 

Collecziun uffiziala da leschas (Collecziun cronologica)

En la Collecziun uffiziala da leschas (CUL) vegnan publitgads ils relaschs novs, revedids ed abolids, e quai per il di da lur entrada en vigur.

Dapi l'onn 2001 cumpara la CUL en il Fegl uffizial chantunal sut la rubrica "Collecziun uffiziala da leschas" sco er online sut www.gr-lex.gr.ch.

Projects da referendum e communicaziuns davart lur entrada en vigur cumparan en il Fegl uffizial sut la rubrica "Publicaziuns uffizialas chantunalas". Suenter l'entrada en vigur vegnan questas datotecas integradas en la CUL en l'internet e stattan a disposiziun online sut il medem link.

Fin la fin da l'onn 2000 è la CUL vegnida edida en furma stampada. L'onn 2019 è vegnida digitalisada la collecziun da las leschas dal chantun Grischun ch'existiva en furma stampada e che ha cumenzà l'onn 1803, ed integrada en la versiun online da la CUL.

  • Per la perioda da 1803 fin 1951 datti quatter collecziuns da leschas respectivamain "retschas" ch'èn concepidas per part sistematicamain, per part tenor puncts da vista cronologics. Las emprimas quatter collecziuns da leschas figureschan en la versiun online da la CUL tenor toms e tenor lur data da stampa.
  • L'onn 1959 è cumparì – sut il titel "Cudesch da dretg grischun" – in tom voluminus che cuntegneva tut il dretg chantunal vertent per la data da referenza, il 1. da fanadur 1957. Quest tom è vegnì integrà en la versiun online da la CUL sut sia data da referenza. El è il punct da partenza da la tschintgavla collecziun da leschas che dura fin oz.
  • Ils relaschs ch'èn vegnids deliberads suenter il 1. da fanadur 1957 fin l'onn 2000 n'èn betg pli vegnids integrads en la versiun online da la CUL tom per tom, mabain sco documents singuls.
  • Las datotecas da PDF dals toms e dals ordinaturs a fegls libers dals onns 1958 fin 2000 pon vegnir retratgs – en cas da basegn – tar l'Archiv dal stadi dal Grischun.

Ina infurmaziun per tschertgar relaschs: Las opziuns "Tschertgar mo en il titel" e "Tschertga exacta tenor numer" na funcziunan betg per ils toms. La tschertga integrala da text mussa entirs toms. En la datoteca da PDF dal tom ston ins alura tschertgar anc ina giada las noziuns giavischadas.

Collecziun uffiziala da las leschas 

Fegl uffizial dal chantun