Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha deliberà – per mauns dal cussegl grond – il sboz per ina revisiun parziala da la lescha davart l'assicuranza d'edifizis dal chantun Grischun (lescha davart l'assicuranza d'edifizis). Per las proprietarias ed ils proprietaris da chasas duai la protecziun tras l'assicuranza vegnir extendida sin donns totals vi d'edifizis pervia da bovas permanentas.

Tenor la lescha chantunala vertenta davart l'assicuranza d'edifizis n'èn donns vi d'edifizis, ch'èn d'attribuir ad ina uschenumnada "influenza cuntinuanta", betg assicurads. Tals facturs èn per exempel la pressiun dal terren u influenzas da l'umiditad. La legislaziun excluda tranter auter tals donns, perquai ch'els n'èn da princip betg reassicurabels. Ils 14 da mars 2019 ha l'uniun interchantunala da reassicuranza (UIR) decidì da divergiar da quest princip. Da nov duain donns vi d'edifizis, che resultan da bovas permanentas, esser reassicurabels sut tschertas premissas a partir dal 1. d'avrigl 2019.

La regenza dovra cumpetenzas supplementaras
I na po betg vegnir exclus che ulteriurs privels da la natira che n'èn actualmain betg assicurads, vegnian suttamess en il futur per part u dal tuttafatg a la garanzia tras l'assicuranza. La revisiun parziala da la lescha davart l'assicuranza d'edifizis duai perquai conceder a la regenza la cumpetenza da pudair suttametter tals privels a la protecziun tras l'assicuranza. Tant areguard eventuals donns totals vi d'edifizis pervia da bovas permanentas sco er areguard auters privels che n'èn actualmain betg assicurads, dovra la regenza questa libertad d'agir. Sch'ella decretescha ina disposiziun correspundenta en l'ordinaziun, sto ella sa basar sin ils criteris generalmain renconuschids per surpigliar donns. I sa tracta primarmain da criteris tecnics da l'assicuranza che vegnan per regla fixads da l'uniun interchantunala da reassicuranza (UIR).

Il project per la revisiun parziala da la lescha davart l'assicuranza d'edifizis ha chattà in'acceptanza dal tuttafatg positiva en la consultaziun entaifer il chantun. La midada proponida per la lescha davart l'assicuranza d'edifizis è stada incontestada.

Agiunta:
missiva


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ Peter Peyer, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch
- lic. iur. Hans Peter Risch, manader dal servetsch giuridic da la partiziun "sanadad, protecziun da la populaziun e militar", tel. 081 257 25 04, e-mail Hans-Peter.Risch@djsg.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel