Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha deliberà la missiva per il relasch d'ina Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun per mauns dal Cussegl grond. La nova lescha da durada limitada cuntegna las disposiziuns necessarias per furmar in credit d'impegn general da 40 milliuns francs, ed ella regla ils princips per utilisar il credit cun l'intent da promover la transfurmaziun digitala en il chantun Grischun. En quest connex duai er vegnir nominà in gremi professiunal che vegn ad ademplir differentas incumbensas.

Tras la deliberaziun da la missiva e dal sboz da la lescha vegn realisada l'incumbensa ch'il Cussegl grond aveva acceptà en la sessiun d'avust 2018 e che pretenda da stgaffir las basas necessarias per pudair metter a disposiziun in credit d'impegn da 40 milliuns francs cun l'intent da dar in stausch a la digitalisaziun en il Grischun.

Novas basas legalas
Ils princips per finanziar e per promover la transfurmaziun digitala sco er projects da digitalisaziun vegnan francads en ina nova lescha concisa. Quella vala durant in temp limità, perquai ch'ils meds finanzials èn limitads e duain avair l'intent da dar impuls. La lescha fixescha l'intent e las finamiras che duain vegnir persequitads cun ils meds finanzials dal credit d'impegn general. Uschia vegni er reglà, per tge intents ch'expensas dastgan vegnir fatgas a quint dal credit.

Mintga mesira promovida cun meds finanzials dal credit sto d'ina vart cuntegnair in process da midament en il senn da la transfurmaziun digitala e da l'autra vart esser cumpatibla cun l'intent fixà e cun las finamiras, numnadamain d'augmentar la cumpetitivitad e la forza innovativa dal Grischun sco lieu economic, da render pli attractiv il Grischun sco lieu d'abitar e sco lieu economic u da trair a niz potenzials da valurisaziun supplementars en il Grischun. Ultra da quai vegnan reglads ils instruments e las dimensiuns da la promoziun. Il sboz da la lescha è concepì en moda averta per pudair promover tut las mesiras e tut ils projects che favuriseschan u accelereschan la transfurmaziun digitala en il senn da las finamiras.

Gremi professiunal per la transfurmaziun digitala
Tenor il sboz da la lescha duai il chantun nominar in gremi professiunal per promover la transfurmaziun digitala. En il barat cun las acturas ed ils acturs relevants da las differentas branschas e dals divers secturs duai quest gremi tractar quellas tendenzas e quels temas ch'èn relevants per il Grischun en connex cun la transfurmaziun digitala. La finamira è quella da radunar forzas innovativas sco er expertas ed experts en dumondas da la digitalisaziun, che identifitgeschan, inizialiseschan, accumpognan e coordineschan projects da digitalisaziun e che sustegnan il chantun en sias incumbensas tenor la nova lescha. Il gremi duai ultra da quai examinar la realisabladad e l'efficacitad da projects da digitalisaziun e far recumandaziuns da promoziun per mauns dal chantun. La finala duai vegnir purschì in post da consultaziun per organisaziuns da branscha pertutgant dumondas davart la transfurmaziun digitala.

Il Cussegl grond vegn a tractar il project previsiblamain en la sessiun da zercladur 2020.


Agiunta:

missiva


Infurmaziuns:

cusseglier guvernativ Marcus Caduff, schef dal Departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 01, e-mail Marcus.Caduff@dvs.gr.ch


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Departament d'economia publica e fatgs socials

Neuer Artikel