Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Sonda passada ha ina skiunza observà dus lufs sin ina pista da skis a Sursaissa curt avant mezdi. Ils dus animals da rapina han suandà in curt temp ina segunda skiunza, avant ch'els han puspè bandunà la pista.

La surveglianza da chatscha ha examinà la situaziun al lieu ed ha pudì confermar las observaziuns a maun dals fastizs ch'eran anc avant maun.Il triep da lufs da tschintg animals che viva en quest territori è bain vegnì disturbà en ses lieu nua ch'el passenta il di. Cun fugir en guauds pli bass han ils animals duvrà e traversà er la pista da skis. En quest connex n'han ils lufs betg mussà in cumportament singular. 

Ils lufs eviteschan da princip il contact cun l'uman. Sch'i dat tuttina in inscunter cun in luf, vegni recumandà da discurrer cun il luf cun ina vusch ferma e decidida. Las reglas da cumportament recumandadas pon vegnir consultadas sin www.wolf.gr.ch.


Infurmaziuns: 
Hannes Jenny, substitut dal manader da l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun, tel.+41 81 257 38 93, e‑mail Hannes.Jenny@ajf.gr.ch


Gremi: Uffizi da chatscha e pestga
Funtauna: rg Uffizi da chatscha e pestga

Neuer Artikel