Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Per il 1. d'avrigl 2022 abolescha il chantun Grischun sco la Confederaziun l'obligatori d'isolaziun per persunas infectadas e l'obligatori da mascrinas en il traffic public sco er en las instituziuns da sanadad. Recumandà vegni vinavant da dar regularmain aria, da tegnair distanza e da restar a chasa en cas da sintoms.

Durant las emnas passadas n'è il dumber da pazientas e pazients da COVID-19 betg s'augmentà sin las staziuns intensivas dals ospitals. Il Cussegl federal annullescha las ultimas mesiras da l'Ordinaziun davart COVID-19 situaziun speziala. A partir dal 1. d'avrigl 2022 scroda perquai l'obligatori d'isolaziun per persunas infectadas sco er l'obligatori da mascrinas en il traffic public ed en instituziuns da sanadad. Formalmain vegn la Regenza a concluder previsiblamain il mardi proxim l'annullaziun da la situaziun speziala.

Manaschis ed instituziuns pon prescriver da purtar ina mascrina
Ils manaschis e las instituziuns èn vinavant autorisads da prescriver in'obligaziun da purtar mascrinas. Ultra da quai èsi er vinavant pussaivel da purtar facultativamain ina mascrina. Per proteger persunas spezialmain periclitadas recumonda l'Uffizi da sanadad vinavant da dar regularmain aria als locals e da lavar bain ils mauns. A persunas cun sintoms vegni cusseglià da star a chasa suenter avair consultà il patrun da lavur.

Cun l'aboliziun da l'obligatori d'isolaziun terminescha il contact tracing chantunal sia incumbensa principala. Persunas cun in test positiv survegnan dentant vinavant ina communicaziun automatica cun l'infurmaziun, ch'i valian las prescripziuns da la patruna u dal patrun ubain da la scola concernent absenzas.

Il dashboard chantunal vegn sistì
La hotline chantunala da corona (+41 81 257 44 44) resta ad interim cuntanschibla en ina dimensiun reducida. Ultra da quai vegn la plattafurma d'infurmaziun www.gr.ch/corona manada ed actualisada vinavant. Sistì vegn dentant il dashboard chantunal. Dapi il cumenzament da la pandemia è quel vegnì consultà 10 milliuns giadas. In remplazzament porscha il dashboard da l'Uffizi federal da sanadad publica (UFSP) che vegn mintgamai actualisà il mardi.

La purschida da vaccinaziuns vegn adattada
La purschida da vaccinaziuns vegn adattada cuntinuadamain a la dumonda. A partir da l'avrigl 2022 stat a disposiziun anc ina purschida reducida da vaccinaziuns cunter COVID-19 en intgins centers da vaccinaziun, praticas per medischina generala ed apotecas. Las purschidas da vaccinaziuns vegnan actualisadas cuntinuadamain sut www.gr.ch/corona.

Infurmaziuns:

Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (mo per collavuraturas e collavuraturs da las medias). El resta vinavant post da consultaziun e d'infurmaziun per collavuraturas e collavuraturs da las medias en connex cun il coronavirus.


Responsabladad: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel