Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La damaun dals 24 da settember 2022, durant la chatscha auta grischuna, ha in chatschader sajettà in luf sin il territori communal da Claustra. La sajettada è reussida entaifer il perimeter da prelevaziun fixà dal chantun. Il luf sajettà è in animal feminin.

Suenter che numerus animals da niz eran vegnids stgarpads sin differentas alps a Claustra, ha il chantun disponì per il 1. da settember 2022 da sajettar in luf per impedir ulteriurs donns. Per sustegnair las collavuraturas ed ils collavuraturs da l'Uffizi da chatscha e pestga tar l'execuziun èn vegnids nominads spezialmain er chatschadras e chatschaders cun enconuschientschas localas. Els han survegnì il dretg da sajettar il luf durant la chatscha ordinaria.

Suenter 14 dis cun fitg paucas observaziuns da lufs tras las 80 chatschadras e chatschaders ch'èn autorisads da sajettar il luf, ha in chatschader pudì sajettar il luf ils 24 da settember 2022 entaifer il perimeter da prelevaziun fixà. L'Uffizi da chatscha e pestga è fitg cuntent che las chatschadras ed ils chatschaders han pudì ademplir questa incumbensa da gronda responsabladad. A medem temp renda l'uffizi attent ch'igl è fitg pretensius e ch'i dovra fitg bler temp da sajettar lufs.

Per l'analisa patologica vegn il luf sajettà tramess ussa al Center per medischina da peschs e selvaschina (FIWI) a Berna. L'analisa genetica vegn fatga dal Laboratori da biologia da conservaziun da l'Universitad da Losanna.

Observà in segund luf en il medem territori
En il medem territori è vegnì observà a medem temp in segund luf. La surveglianza da chatscha surveglia cun gronda attenziun l'ulteriur svilup dal cumportament da quest animal.

Infurmaziuns:

Dr. Adrian Arquint, manader da l'Uffizi da chatscha e pestga, tel. +41 81 257 38 91, e-mail Adrian.Arquint@ajf.gr.ch (cuntanschibel tranter las 11.00 e las 12.00)


Responsabladad: Uffizi da chatscha e pestga

Neuer Artikel