Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha mess en vigur la revisiun totala da la Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun per il 1. da schaner 2023. Ultra da quai ha ella approvà in project voluminus per la correcziun da la via d'Engiadina e dà glisch verda ad in'acziun per promover interpresas energeticamain effizientas.

Via libra per sviluppar vinavant il traffic public en il Grischun

La revisiun totala da la Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun (LTrP), ch'il Cussegl grond aveva concludì durant la sessiun d'avust 2022, entra en vigur il 1. da schaner 2023.

Ella cuntegna in fundament persistent per sviluppar vinavant il traffic public en il Grischun. Tut las regiuns e vischnancas en il chantun duain profitar d'ina meglra purschida. Quella na duai betg mo resguardar e promover novas furmas da mobilitad e novas tecnologias, mabain er la concepziun d'areals da staziun e da purschidas turisticas specificas. Cun la revisiun totala vegn plinavant stgaffida la basa per augmentar la transparenza en il rom da la planisaziun a media vista ed en il rom da la regulaziun dal traffic public a lunga vista.

Ultra da quai ha la Regenza relaschà l'Ordinaziun davart il traffic public en il chantun Grischun (OTrP). En la OTrP vegnan regladas particularmain las valurs directivas dals stgalims da purschida chantunals a maun da pèrs da curs per di, cun ils quals il territori chantunal duai vegnir rendì accessibel cun il traffic public confurm als basegns. Plinavant regla la OTrP las pretensiuns areguard il cuntegn dal concept chantunal dal traffic public. Quest concept sto mintgamai vegnir accordà al Program da svilup strategic da la Confederaziun cun ils pass d'extensiun respectivs (PE PROSSIV) e serva sco basa per la procedura d'empustaziun e d'urari dal chantun.

La revisiun totala da la Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun (LTrP), ch'il Cussegl grond aveva concludì durant la sessiun d'avust 2022, entra en vigur il 1. da schaner 2023.

Glisch verda per la correcziun da la via d'Engiadina a Valsot

La Regenza ha approvà il project d'exposiziun per la correcziun da la via d'Engiadina tranter Ovella e Val Mundin. La via d'Engiadina è l'unica colliaziun da via tranter l'Engiadin'Ota e l'Engiadina Bassa sco er tranter ils pass dal Malögia, dal Güglia, dal Bernina, da l'Alvra, dal Fuorn e dal Flüela. Ella è pia l'axa da traffic la pli impurtanta da l'Engiadina.

Sin il traject dal project tranter la punt Val da Mot ed il portal da la gallaria da lavinas «Val Mundin» na correspunda la via principala chantunala betg pli al standard dad oz. Il project prevesa da schlargiar il vial, d'extender las stortas sco er da stgaffir da tuttas duas varts dal vial zonas libras d'obstachels da mintgamai 1 meter. Per ils mirs da la vart da la muntogna n'èn previsas naginas mesiras. Las scarpas da la vart da la val vegnan cultivadas confurm al terren cunfinant. Ils custs totals dal project exponì importan circa 11 milliuns francs.

Engadinerstrasse Ovella - Val Mundin

La Regenza ha approvà il project d'exposiziun per la correcziun da la via d'Engiadina tranter Ovella e Val Mundin.

Approvà l'isolaziun da l'aual da Tuors a Bravuogn

La Regenza ha approvà il project «Isolaziun da l'aual da Tuors a Buorcha, Bravuogn» da la vischnanca da Bravuogn Filisur ed ha deliberà per quest intent ina contribuziun chantunala da maximalmain 828 800 francs.

Avant var 100 onns era sa furmà in dratguir da sfundrada sut la pitschna cascada a Buorcha. Quest dratguir aveva sientà l'aual da Tuors. La primavaira 2021 è quest fenomen sa mussà danovamain en il medem lieu. A partir da quel mument è l'aual da Tuors culà en in sistem da carst sutterran vers la val. En differents lieus en ed enturn il vitg da Bravuogn è l'aua sfundrada puspè sortida dal terren. Ella ha cuvert la via vers Latsch e chaschunà inundaziuns ed erosiuns en plirs lieus. Ultra da quai han ins temì che l'aua che sorta dal terren e che cula sin la via chantunala stippa tar il Crap da Bravuogn, pudess schelar durant l'enviern sin la via d'Alvra e furmar in obstachel intransibel. Per pudair garantir che Bravuogn saja cuntanschibel er durant l'enviern sur la via d'Alvra e per impedir ch'ils donns s'extendian, han ins decidì da puspè serrar ed isolar il lieu, nua che l'aual da Tuors sa sfundra. Per il project planisà èn budgetads custs dad 1,4 milliuns francs.

Foto Tuorsbach

La Regenza ha approvà il project «Isolaziun da l'aual da Tuors a Buorcha, Bravuogn» da la vischnanca da Bravuogn Filisur ed ha deliberà per quest intent ina contribuziun chantunala da maximalmain 828 800 francs.

Acziun da promoziun: Cussegliaziun energetica per interpresas

La Regenza renconuscha l'acziun da promoziun «Cussegliaziun energetica per interpresas» sco mesira facultativa en il senn da la Lescha chantunala d'energia. Correspundentamain sustegna il chantun er finanzialmain l'acziun. La contribuziun da promoziun importa 50 pertschient dals custs da cussegliaziun fin maximalmain 3000 francs per lieu da manaschi. A maun da cussegliaziuns energeticas vul l'acziun da promoziun «Cussegliaziun energetica per interpresas» sensibilisar las interpresas en il chantun Grischun per l'effizienza energetica en lur edifizis ed en lur process.

La cussegliaziun energetica cumpiglia ina glista da mesiras, che mussan il potenzial dal lieu da manaschi respectiv areguard l'effizienza energetica, sco er ina stimaziun dals custs che resultan per realisar questas mesiras. Suenter la cussegliaziun pon las interpresas interessadas endatar la dumonda da promoziun sin la pagina d'internet da l'Uffizi d'energia e da traffic. L'acziun da promoziun cumenza il 1. da schaner 2023 e finescha ils 31 da december 2023. Sche la dumonda vegn cumprovada correspundentamain, po ella vegnir prolungada per in ulteriur onn, fin ils 31 da december 2024.

La Regenza renconuscha l'acziun da promoziun «Cussegliaziun energetica per interpresas» sco mesira facultativa en il senn da la Lescha chantunala d'energia. Correspundentamain sustegna il chantun er finanzialmain l'acziun.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza