Navigation

Inhaltsbereich

Formulars da chatscha

Attenziun: Ils formulars èn valaivels mo, sch'els vegnan inoltrads sin palpiri e sch'els èn emplenids cumplettamain e suttascrits persunalmain. Els ston vegnir preschentads per retrair la patenta.

Conferma per chatschadras e chatschaders per retrair la patenta da chatscha

Empustaziun d'ina patenta da chatscha 2023

Dumondas per permissiuns excepziunalas durant la chatscha grischuna (termin d'inscripziun: 15 fanadur)

Actualisaziun: 2024

Carta da giasts

Formular carta da giasts

Chatscha speziala

Formular chatscha speziala

Chatscha da capricorns

Formular chatscha da capricorns

Chatscha da guetta

Formular chatscha da guetta

Controlla da charn

Infurmaziuns e formulars en connex cun la controlla da la charn da selvaschina d'ungla chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun. Là chattais Vus er il fegl accumpagnant da selvaschina (formular 14) che sto vegnir deponì tar la mazlera u il mazler ensemen cun la selvaschina sajettada.

Examen e scolaziun da chatscha

Aformular d'annunzia uffizial per l'examen e scolaziun da chatscha

Preparaziun da mammals e d'utschels che vivan en libertad

Formular d'annunzia / dumonda da preparaziun

Examen da chauns per la chatscha d'utschels d'aua

Inscripziun