Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha approvà in project per construir rempars per il torrent Chummerbach da la vischnanca da Tavau. Il torrent ha in intschess da var 6,5 kilometers quadrat e maina directamain en la Landwasser. Ditg n'èn vegnids construids nagins rempars per il torrent. Pervia d'ina bova capitada l'onn 1998, che ha chaschunà donns en abitadis e vi d'infrastructuras, è alura vegnì construì in collectur da gera. Per quest intent è in traject dal torrent sut il collectur vegnì segirà cun traversas e cun rempars da las rivas. Malgrà che quest sistem da rempars è sa cumprovà bain dapi lura, èn sa mussads tscherts deficits a chaschun da las ultimas controllas tecnicas. Il fanadur 2020 ha in ferm urizi donnegià ils rempars. Per garantir la protecziun cunter aua gronda er en l'avegnir duain vegnir reparads e modifitgads ils rempars construids. Tranter auter duai vegnir schlargià il letg da l'aual da fin ussa 8 meters a da nov fin 25 meters. La Confederaziun ed il chantun sa participeschan a la finanziaziun dal project cun contribuziuns per la correcziun da curs d'aua. La contribuziun federala importa 1 015 000 francs e la contribuziun chantunala 580 000 francs. Ultra dal project per la correcziun dals curs d'aua vegn er protegida la Landwasserstrasse. Perquai ha la Regenza approvà tenor la Lescha davart las vias er ina contribuziun chantunala supplementara da 130 500 francs per ils rempars. Ils custs totals dal project importan circa 2,9 milliuns francs.