Navigation

Inhaltsbereich

Dapi in tschert temp avain nus puspè dapli discussiuns en connex cun denunzias e cun mandats penals pervia d'inobservanzas da termins en il sectur da l'admissiun da persunas estras. En vista a la stagiun d'enviern ans permettain nus d'As sensibilisar en quest reguard.

Relevants per las patrunas ed ils patruns èn cunzunt ils suandants trais termins ils pli impurtants:

  • 14 dis per dumandar novas permissiuns per burgaisas e burgais da la UE/AECL (permissiuns L u B) a partir da l'entrada en Svizra
  • inoltraziun dal formular d'annunzia per legitimaziuns F e per legitimaziuns B cun status da fugitiv avant il cumenzament da la lavur
  • en la procedura d'annunzia in di avant l'entrada en plazza tar ina interpresa en Svizra (fin 90 dis per di chalendar)

Nus As rendain attent che l'Uffizi da migraziun e da dretg civil è obligà tenor lescha d'inoltrar ina denunzia penala a la Procura publica, sch'i vegn constatada ina inobservanza da quests termins. L'Uffizi da migraziun e da dretg civil n'ha nagina libertad d'agir en quest reguard e sto far ina denunzia er en cas da delicts da bagatella. Gugent As supplitgain nus gentilmain da dar l'attenziun necessaria a quests termins, per che talas denunzias possian vegnir evitadas.

Grazia fitg per Vossa collavuraziun constructiva

Uffizi da migraziun e da dretg civil