Navigation

Inhaltsbereich

Dumonda da deliberaziun da la discreziun professiunala

Persunas spezialisadas dal sectur da sanadad èn suttamessas al secret professiunal: Ellas ston tegnair dascus tut quai ch'è vegnì confidà ad ellas sin basa da lur professiun u ch'ellas han percepì cun pratitgar lur professiun (cf. art. 321 dal Cudesch penal svizzer). Sch'ellas na fan betg quai, pon ellas vegnir chastiadas. Betg chastiabel n'è, tgi che ha il consentiment da la persuna respectiva u tgi che palaisa in secret sin basa d'in consentiment en scrit da l'autoritad da surveglianza.

L'Uffizi da sanadad è cumpetent per decretar la liberaziun dal secret professiunal, uschenavant che la pazienta u il pazient n'ha betg disponì sez la liberaziun dal secret professiunal.

Per quest intent sto vegnir inoltrada ina dumonda da deliberaziun da la discreziun professiunala cun las agiuntas correspundentas a l'Uffizi da sanadad dal Grischun, Servetsch giuridic, Hofgraben 5, 7001 Cuira.

Formular Dumonda da deliberaziun da la discreziun professiunala