Navigation

Inhaltsbereich

Il 1. da schaner 2022 è entrà en vigur il dretg d'admissiun revedì davart la furniziun da las prestaziuns a quint da l'assicuranza obligatorica per la tgira da malsauns (AOMal) (revisiun da la Lescha federala davart l'assicuranza da malsauns, LAMal). Il nov dretg d'admissiun pertutga tut ils furniturs da prestaziuns en il sectur ambulant (art. 35 al. 2 lit. a–g, m ed n LAMal). Sco midadas principalas prevesa il nov dretg d'admissiun l'augment da las pretensiuns a l'experientscha professiunala, ina procedura d'admissiun formala tras ils chantuns, la regulaziun da las restricziuns d'admissiun da medias e medis sco er la surveglianza tras ils chantuns durant la furniziun da prestaziuns.

Admissiun da psicoterapeutas psicologicas e psicoterapeuts psicologics a partir dal 1. da fanadur 2022

A partir dal 1. da fanadur 2022 vegnan admess er psicoterapeutas psicologicas e psicoterapeuts psicologics sco furnituras e furniturs da prestaziuns a quint da l'assicuranza obligatorica per la tgira da malsauns (AOMal) (midada dal model da delegaziun al model d'ordinaziun). La pussaivladad da delegar la psicoterapia psicologica a psicoterapeutas psicologicas ed a psicoterapeuts psicologics scroda ils 31 da december 2022 suenter in temp transitoric d'in mez onn.

Ulteriuras infurmaziuns davart il model d'ordinaziun èn cuntegnidas sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal da sanadad publica (en tudestg): Neuregelung der psychologischen Psychotherapie ab 1. Juli 2022 (admin.ch).

Las dumondas pon vegnir inoltradas a partir d'immediat a l'Uffizi da sanadad. La durada da l'elavuraziun dependa da la cumplettadad da las dumondas inoltradas.

En cas da dumondas inoltradas cumplettamain vegn emessa la disposiziun d'admissiun avant il 1. da fanadur 2022 cun la data d'admissiun dal 1. da fanadur 2022.

Procedura d'admissiun

A partir dal 1. da schaner 2022 ston ils furniturs da prestaziuns che figureschan qua sutvart inoltrar a l'Uffizi da sanadad ina dumonda d'admissiun per pratitgar a quint da la AOMal.

A partir dal 1. da fanadur 2022 vala quai er per psicoterapeutas psicologicas e psicoterapeuts psicologics sco er per organisaziuns da la psicoterapia psicologica. Ils formulars correspundents ston vegnir emplenids, suttascrits ed inoltrads ensemen cun ils documents necessaris. Per l'examinaziun da la dumonda sco er per giudicaments repetitivs da documents mancants sto vegnir pajada ina taxa.

Inoltrar ina dumonda pon furniturs da prestaziuns u organisaziuns cun activitad da gudogn independenta. Persunas cun activitad da gudogn dependenta n'èn betg furnituras da prestaziuns en il senn da la LAMal; ellas quintan giu lur prestaziuns sur l'organisaziun, sche quella è admessa per pratitgar a quint da la AOMal.

Per l'admissiun per pratitgar a quint da la AOMal vegn per regla premessa ina permissiun per pratitgar ina professiun resp. ina permissiun da manaschi en il chantun Grischun. Las infurmaziuns correspundentas chattais Vus sin il formular da dumonda AOMal. Las admissiuns na vegnan betg concedidas retroactivamain.

Fin al decret d'ina regulaziun chantunala en il rom da las disposiziuns transitoricas da la midada da la LAMal valan en il chantun Grischun nagins dumbers maximals per medias e medis (cf. art. 1 da l'Ordinaziun tar la OLAF dal Cussegl federal; DG 542.150).

Ils suandants furniturs da prestaziuns èn pertutgads

 • Medias e medis, apotecras ed apotechers, dentistas e dentists
 • Instituziuns che servan a la tgira ambulanta da persunas malsaunas tras medias e medis
 • Chiropraticras e chiropratichers sco er organisaziuns da la chiropratica
 • Spendreras / tgirunzs da spendrada ed organisaziuns da las spendreras
 • Fisioterapeutas e fisioterapeuts sco er organisaziuns da la fisioterapia
 • Ergoterapeutas ed ergoterapeuts sco er organisaziuns da l'ergoterapia
 • Persunas responsablas per la tgira ed organisaziuns da la tgira da persunas malsaunas e da l'agid a chasa (Spitex)
 • Logopedas e logopeds sco er organisaziuns da la logopedia
 • Cussegliadras e cussegliaders da nutriment sco er organisaziuns da la cussegliaziun da nutriment
 • Neuropsicologas e neuropsicologs sco er organisaziuns da la neuropsicologia
 • Psicoterapeutas psicologicas e psicoterapeuts psicologics ed organisaziuns da la psicoterapia psicologica (a partir dal 1. da fanadur 2022)
 • Podologas e podologs ed organisaziuns da la podologia
 • Labors
 • Posts da distribuziun per meds e per apparats
 • Interpresas da transport e da salvament