Navigation

Inhaltsbereich

Incarica

Sco post da servetsch ch'è suttamess directamain al departament da giustia, segirezza e sanadad è l'uffizi da sanadad cumpetent per las incumbensas dal sectur dals fatgs da sanadad che l'èn vegnidas surdadas per lescha u per ordinaziuns.

Activitads

Las activitads da l'uffizi da sanadad pon vegnir divididas principalmain en ils suandants champs d'incumbensa:

  • Servetsch dal medi chantunal. Survegliar las malsognas transmissiblas tenor la lescha d'epidemias e tenor las directivas respectivas. Permetter tractaments tras la substituziun da narcotics e surpigliar la responsabladad per la garanzia dals custs tar ospitalisaziuns extrachantunalas.
  • Controlla da medicaments e da narcotics. La surveglianza dal commerzi e la consegna da medicaments e.u.v. èn chaussa da l'apotecra chantunala.
  • Far propostas al departament u a la regenza concernent las contribuziuns chantunalas per il manaschi e per las investiziuns da las instituziuns che han il dretg da survegnir contribuziuns.
  • Procurar ed evaluar las datas statisticas da las instituziuns che vegnan sustegnidas dal chantun.
  • Collavurar vi da las planisaziuns che vegnan pretendidas per lescha.
  • Coordinar las activitads dal chantun en il sectur da la promoziun da la sanadad e da la prevenziun.
  • Emetter permissiuns per professiuns e per manaschis da sanadad.
  • Survegliar las instituziuns e las persunas dals fatgs da sanadad.