Navigation

Inhaltsbereich

Il register penal svizzer vegn manà da l'uffizi federal da giustia (UFG).

Mintga persuna po dumandar in extract en scrit dal register penal che concerna sia persuna sezza. L'extract vegn normalmain tramess a l'adressa da domicil. La taxa per in extract importa 20.– francs e sto vegnir pajada ordavant.

L'extract po vegnir tramess directamain ad in'autra adressa (p.ex. a la patruna u al patrun), sche Vus dais expressivamain l'incumbensa da far quai.

Sch'ins fa l'empustaziun sur l'internet, po la taxa per l'extract vegnir pajada online cun la carta da credit u cun la postcard. Igl è er vinavant pussaivel da far in pajament anticipà cun il cedel da pajament a la posta.

Empustar in extract dal register penal