Navigation

Inhaltsbereich

Qua chattais Vus tuttas infurmaziuns pertutgant procedura ed annunzia per l’examen d’admissiun en ina scola media chantunala. 

Annunzia...

Termins d'annunzia e data 

Termins d'annunzia e datas dals examens d'admissiun a las scolas medias grischunas 2022

La procedura d'admissiun

Survista da las vias per entrar en las scolas medias dal Grischun 2022 

Procedura d‘admissiun a la 1. classa dal gimnasi
Infurmaziuns generalas 2022
Disposiziuns davart las enconuschientschas preliminaras 2022
Quintar fixond a chau 
Calculaziun d’exempel da las notas d’examen 2022 (document per tudestg)
Las dumondas las pli frequentas

 

Procedura d‘admissiun a la 3. classa dal gimnasi ed a la 1. classa da la HMS/FMS
Infurmaziuns generalas 2022
Disposiziuns davart las enconuschientschas preliminaras 2022
Disposiziuns davart las enconuschientschas preliminaras 2022 Englais: Verbs irregulars
Disposiziuns davart las enconuschientschas preliminaras 2022 Tudestg: Detailliste Sprache im Fokus (document per tudestg)
Calculaziun d’exempel da las notas d’examen 2022 (document per tudestg) 
Las dumondas las pli frequentas

 

Occurrenzas d'orientaziun

Per plaschair As infurmai directamain tar la scola media pertutgada, sche ed en tge furma che las occurrenzas d’orientaziun en consequenza da la situaziun epidemiologica actuala vegnan manadas tras.

Occurrenzas d'orientaziun per ils examens d'amissiun 2022

Profils e purschidas da las Scolas medias chantunalas

La survista chattais Vus qua.

Indicaziuns generales

Directivas devart la cumpensaziun da dischavantatgs 

 

L‘annunzia ZAP

Pass a l‘annunzia 2022
Dumondas e respostas las pli frequentas 2022
Persunas da contact 2022 (document per tudestg)
www.zap.gr.ch

Examen d‘admissiun da la 6. classa primara a la 1. classa dal gimnasi

Dumonad d'examen e soluzions 2021
Dumonds d'examen e soluziuns 2020
Dumonda d'examen e soluziuns 2019
Dumonda d'examen e soluziuns 2018
Examen d‘admissiun da la 2./3. classa secundara a la 3. classa dal gimnasi ed a la 1. classa da la HMS/FMS
Exempel dad in examen d'englais
Audiofilesoluziuns

Dumonda d'examen e soluzions 2021
- Examen uniforma
Dumonda d'examen e soluzions 20
20 - Examen uniforma
Dumonda d'examen e soluziuns 2019 - Examen unifurma
Dumonda d'examen e soluziuns 2018 - Examen unifurma