Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La rait da vias chantunalas vegn reparada ed amplifitgada vinavant confurm als basegns. Durant la stagiun da construcziun 2018 èn planisads 84 plazzals sin las vias principalas e 111 plazzals sin las vias da colliaziun da la rait da vias che ha ina lunghezza da passa 1400 kilometers. Tar 97 plazzals vegn il traffic reglà cun amplas. La novaziun: Tar las amplas dals plazzals mida "MELLEN sbrinzlond" da la posiziun amez a la posiziun giusum.

L'uffizi da construcziun bassa dal Grischun s'engascha per colliaziuns stradalas optimalas – in aspect decisiv ed in factur da success per il chantun da muntogna cun ses abitadis decentrals. Per pudair satisfar a las pretensiuns creschentas da la societad odierna han ins en mira ina infrastructura stradala segira ed effizienta. La segirezza stradala da las participantas e dals participants dal traffic, ma er la segirezza da las lavurantas e dals lavurants a la plazza da lavur ha emprima prioritad en quest connex.

Il fegl d'infurmaziun da l'uffizi da construcziun bassa cuntegna infurmaziuns detagliadas en chaussa. La charta e la glista da plazzals actuala cun indicaziuns detagliadas davart las lavurs e davart ils impediments pon vegnir consultadas sut www.strassen.gr.ch. L'uffizi da construcziun bassa supplitgescha las participantas ed ils participants dal traffic d'agir cun responsabladad e da sa cumportar confurm a la situaziun, da prender resguard en spezial da las lavurantas e dals lavurants cun vestgadira d'avertiment e da protecziun sco er d'avair chapientscha per eventuals temps da spetga durant las lavurs da construcziun.

-
Regulaziun dal traffic ad in plazzal cun amplas


Infurmaziuns:
Nadja Wielath, responsabla per las medias da l'uffizi da construcziun bassa, tel. 081 257 37 03, e-mail Nadja.Wielath@tba.gr.ch


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura
Neuer Artikel