Navigation

Inhaltsbereich

L'elecziun da derschadras e derschaders extraordinaris è in instrument extraordinari che serva a cuvrir in basegn supplementar temporar da derschadras e derschaders a las dretgiras grischunas. Tenor la proposta da la Regenza duai ina tala elecziun supplementara esser pussaivla d'ina vart, sch'ina derschadra u in derschader è previsiblamain impedì d'exequir l'uffizi durant plirs mais pervia da la restricziun da la sanadad corporala, spiertala u psichica u per auters motivs persunals. Da l'autra vart duain derschadras e derschaders extraordinaris pudair vegnir elegids per maximalmain 2 onns, sch'ina dretgira n'è uschiglio betg pli en cas da liquidar dispitas giuridicas entaifer in termin adequat u sch'igl è da temair ch'in tal stadi resultia pervia d'in augment extraordinari da la chargia da lavur. Grazia a l'instrument da l'elecziun supplementara duain las dretgiras grischunas pia vegnir rendidas ablas d'ademplir entaifer in termin adequat ed en la cumposiziun previsa da la lescha las funcziuns giudizialas attribuidas ad ellas er en situaziuns excepziunalas. L'elecziun da derschadras e derschaders extraordinaris serva pia a realisar garanzias constituziunalas da procedura fundamentalas.

Cumenzament: 10 da zercladur 2020
Termin final: 10 da settember 2020

Vernehmlassungs-Dokumente DJSG RM

Vernehmlassungs-Dokumente DJSG