Navigation

Inhaltsbereich

Ils puncts centrals da la revisiun èn las regulaziuns concernent la cumpensaziun d'avantatgs e da dischavantatgs chaschunads da la planisaziun (taxa da plivalur) e concernent la mobilisaziun da terren da construcziun (garantir la disponibladad da bains immobigliars surbajegiabels). Quellas regulaziuns pretenda la lescha federala davart la planisaziun dal territori (LPT 1). Ulteriurs puncts da revisiun impurtants èn in'adattaziun da la regulaziun davart la cumpetenza per relaschar il plan directiv chantunal, novas prescripziuns per la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments sco er adattaziuns da leschas per simplifitgar e per accelerar las proceduras. Ultra da quai cuntegna il project differentas adattaziuns che sa basan sin experientschas ch'èn vegnidas fatgas cun il dretg vertent.

Avertura: 21 da december 2017
Termin: 21 da mars 2018