Navigation

Inhaltsbereich

 

-
In sistem d'alarm e da communicaziun sco l'alarm da sirenas cun infurmaziuns al radio na basta oz betg pli per alarmar spert e cumplessiv la populaziun en in cas urgent. L'Uffizi federal da pro-tecziun da la populaziun UFPP persequitescha perquai ina strate-gia multicanala. La finamira da quella è da derasar a medem temp alarms, avertiments ed infurmaziuns d'eveniments sin differents chanals per cuntanscher la populaziun tras las medias ch'ella nizzegia en il mintgadi.

 

Alertswiss alarmescha, avertescha ed infurmescha davart situa-ziuns da privel en Svizra ed en il Liechtenstein.

 

-

 

L'alarm e l'infurmaziun via l'app e la pagina d'internet porschan numerusas novas pussaivladads: En ina moda che correspunda als basegns da las utilisadras e dals utilisaders pon vegnir commu-nitgadas infurmaziuns detagliadas e visualas davart l'eveniment, il lieu, las consequenzas e davart las indicaziuns da cumportament. L'introducziun da trais differents stgalims d'annunzia (alarm, aver-timents ed infurmaziuns) pussibilitescha d'infurmar svelt e confurm a las gruppas en mira er en cas d'eveniments pli pitschens sco per exempel aua da baiver contaminada en ina vischnanca.

Ultra da quai porscha l'app infurmaziuns praticas per optimar la prevenziun d'urgenza individuala. En il center stat in plan d'urgen-za: Cun pauca lavur pon ins uschia meglierar considerablamain la prevenziun persunala en cas d'ina catastrofa.

Telechargiar

 

-   -