Navigation

Inhaltsbereich

La lescha davart la construcziun da rempars e dustanzas cunter flums e torrents, che datava da l'onn 1870, ha il cussegl grond abolì e remplazzà tras ina lescha davart la correcziun dals curs d'aua che correspunda al temp dad oz. La regenza ha mess en vigur la nova lescha davart la correcziun dals curs d'aua en il chantun Grischun (LCCA; DG 807.700) per il 1. da schaner 2009. Questa lescha sa concentrescha sin la regulaziun da mesiras architectonicas per proteger umans e valurs materialas cunter las consequenzas donnegiusas da l'aua tras inundaziuns u tras bovas.

Betg vegnì midà n'è il princip, tenor il qual las vischnancas èn responsablas per la correcziun dals curs d'aua. Il chantun surpiglia dentant incumbensas da sustegn, da coordinaziun e da surveglianza tar la projectaziun, tar l'approvaziun e tar il subvenziunament da projects per la correcziun dals curs d'aua. En quel reguard resta la correcziun dals curs d'aua sco fin ussa ina incumbensa communabla da las vischnancas e dal chantun. Medemamain è vegnida mantegnida la regulaziun da la suveranitad da las auas. Tenor questa regulaziun cumprovada èn las auas publicas proprietad da las vischnancas e pia suttamessas a lur suveranitad.

Cun la nova lescha è ultra da quai vegnida introducida ina procedura moderna per approvar ils projects, analogamain a las legislaziuns davart las vias e davart il guaud. La finala è il subvenziunament chantunal da projects per la correcziun dals curs d'aua vegnì adattà a las prescripziuns dal dretg federal che stattan en connex cun la nova concepziun da la gulivaziun da finanzas e da la repartiziun da las incumbensas tranter la confederaziun ed ils chantuns (NGF). Per projects or da las cunvegnas da program cun la confederaziun importan las contribuziuns chantunalas e federalas ensemen maximalmain 80 pertschient dals custs imputabels. Per projects singuls paja il chantun contribuziuns da 15 fin 25 pertschient.

DG 807.700 Lescha davart la correcziun dals curs d'aua en il chantun Grischun (LCCA)

Ulteriuras collecziuns da leschas