Navigation

Inhaltsbereich

Nova regulaziun dal mantegniment

Geniturs divorziads ch'èn perina pon inoltrar a la APUC ina cunvegna concernent ina nova regulaziun da las contribuziuns da mantegniment per l'approvaziun. En cas da discordia stoi vegnir purtà plant directamain tar la dretgira regiunala. 

Nova regulaziun dal dretg da visita

Sche las relaziuns d'in genitur èn sa midadas essenzialmain dapi il divorzi e sch'ina nova regulaziun dal dretg da visita è en l'interess da l'uffant, po la APUC fixar ina nova regulaziun sin dumonda d'in genitur u sin dumonda da l'uffant abel da giuditgar e midar correspundentamain la sentenzia da divorzi.

Nova regulaziun da la tgira genituriala

Geniturs divorziads che van d'accord cun ina nova regulaziun da la tgira genituriala pon proponer quai a la APUC sin dumonda cuminaivla. En cas da discordia stoi vegnir purtà plant directamain tar la dretgira regiunala.