Navigation

Inhaltsbereich

Per la procedura davant la APUC vegnan mess a quint custs. Excepziunalmain poi vegnir desistì d'incassar ils custs. Davant la APUC n'exista dentant nagina pussaivladad per ina procedura gratuita. Sche necessari po dentant vegnir permessa ina represchentanza legala gratuita cun nominar in'advocata u in advocat. Tgi che ha profità d'ina represchentanza legala gratuita, sto pajar enavos ils custs respectivs entaifer 10 onns, sche sias relaziuns economicas sa megliereschan.

Persunas che vegnan actualmain sustegnidas da l'agid social han gia preschentà al post cumpetent lur entradas e lur facultad, uschia che lur basegnusadad è cumprovada tras il fatg ch'ellas han il dretg da survegnir prestaziuns d'agid social. Lur custs vegnan relaschads e sche necessari vegn nominada ina represchentanza legala gratuita (advocata u advocat).

Per conceder ina represchentanza legala gratuita ad ulteriuras persunas dependi, sche: 
 
  • las entradas relevantas bastan gist mo per cuvrir ils basegns currents da la famiglia 
  • i n'è avant maun nagina facultad a num

 
Per pudair controllar questas premissas sto il formular da dumonda vegnir emplenì ed inoltrà a la APUC ensemen cun ils mussaments menziunads sin il formular.

Il formular da dumonda sto vegnir duvrà er d'advocatas ed advocats che fan la dumonda da survegnir ina represchentanza legala gratuita per lur mandantas e mandants.

Formular da dumonda