Navigation

Inhaltsbereich

L'onn 2005 ha la conferenza dals directurs chantunals cumpetents per il martgà da lottarias e per la lescha davart las lottarias (CDCL) deliberà ina cunvegna davart l'utilisaziun dal retgav da lottarias e da scumessas che vegnan manadas tras sin plaun interchantunal u naziunal e suttamess quella als chantuns per la ratificaziun. La cunvegna prevesa fonds da lottarias e da scumessas, en ils quals vegnan pajads ils retgavs nets dals organisaturs da las lottarias. Cun quests daners vegnan sustegnids projects d'utilitad publica e caritativs. Il chantun Grischun realisescha la cunvegna dapi l'onn 2008 ed impunda ina part dals retgavs per contribuziuns a favur da restauraziuns accumpagnadas professiunalmain.

 

Cunvegna interchantunala

Conclus da participaziun dal Grischun a la cunvegna interchantunala