Navigation

Inhaltsbereich

Assistenza
 

En il convict s'occupa in team motivà ed engaschà dal bainstar da tut las abitantas ed ils abitants. Da dumengia saira fin venderdi suentermezdi è insatgi dal team d'assistenza adina al lieu. En enclegientscha cun ils geniturs pon er fins d'emna vegnir passentadas en il convict. Grazia al sistem da badge cun differents profils temporals pon ils geniturs decider sezs, tge libertads che lur figlia u lur figl survegn. Quai vegn inditgà sin in questiunari che vegn consegnà mintgamai al cumenzament da l'onn da scola. Sa chapescha che questa indicaziun po er vegnir adattada durant l'onn da scola.


Per studentas e students na datti naginas restricziuns temporalas. Quai vul dir ch'ellas ed els pon passentar l'entir onn da studi incl. las fins d'emna en il convict.

Ura da dumondas dal cussegl grond dal Grischun, 12 da favrer 2019:
Dumonda dal deputà Atanes concernent l'organisaziun da l'assistenza en il convict Quadrin

 

Ils geniturs sco er las abitantas ed ils abitants pon sa drizzar cun lur giavischs e cun lur dumondas a las suandantas persunas: 

Oliver Wirz, manader dal sectur d'abitar
Tel: 081 257 58 58
Mail: oliver.wirz@ahb.gr.ch

Daniel Hossmann, manader dal sectur d'alimentaziun
Tel: 081  257 61 80
Mail: daniel.hossmann@ahb.gr.ch

Frano De Stasi, manader dal servetsch da chasa / vicemanader dal sectur d'abitar, assistenza
Tel: 081  257 58 60
Mail: franco.destasi@ahb.gr.ch

Nevin Arpagaus-Crameri e Astrid Schlegel, administraziun, assistenza
Tel: 081  257 58 58
Mail: info@wvb.gr.ch

 

Per la tgira dals abitants s'occupeschan Célia Altstätter, Claudia Pagelli, Astrid Schlegel, Nevin Arpagaus-Crameri, Franco De Stasi ed Oliver Wirz.