Navigation

Inhaltsbereich

Las taxas per il traffic sin via en il chantun Grischun daventan pli bunmartgadas a partir dal 1. da schaner 2023. La Regenza ha approvà la revisiun totala da l'ordinaziun respectiva. Las reducziuns èn en la dimensiun d'in pèr paucs francs fin maximalmain 120 francs. Singulas taxas vegnan però augmentadas levamain, perquai che las tariffas da taxas vertentas na cuvran betg ils custs che resultan a l'Uffizi per il traffic sin via per furnir las prestaziuns correspundentas. Las adattaziuns pertutgan var dus terzs da las taxas. Tut en tut sa chattan las novas taxas circa en la media svizra.

Vehichels/bartgas

Document dal vehichel

Document dal vehichel per tut las categorias (danor velos a motor / e-bikes)

Fr. 40.-

Duplicat dal document dal vehichel

Fr. 40.-

Midada d'assicuranza

Fr. 20.-

Midada en il document dal vehichel (inscriver u stizzar il tip d'utilisaziun u la chargia d'annexa existenta, midada da la colur, midada pervia da maridaglia u pervia da natiralisaziun e.u.v.)

Fr. 20.-   

Elavuraziun code 178 (scumond da midar possessur dal vehichel)

Fr. 40.-

Document per in vehichel da reserva

Fr. 40.-

Attest d'in di

Fr. 40.-

Document da la bartga

Fr. 40.-

Midada d'adressa

gratuit

Numer(s) d'immatriculaziun

Singul numer

Fr. 20.-

Pèr da numers

Fr. 40.-

Transferiment dals numers

Fr. 120.-

Reimmatriculaziun da numers deponids

Fr. 30.-

Prolungaziun dal deposit dals numers per 12 mais, per onn

Fr. 30.-

Controlla posteriura dals vehichels

Vehichels cun in pais total da fin 1000kg

Fr. 50.-

Vehichels cun in pais total da fin 3500kg

Fr. 70.-

Vehichels cun in pais total da fin 6000kg

Fr. 105.-

Vehichels cun in pais total da fin 12000kg

Fr. 140.-

Vehichels cun in pais total da fin 19500kg

Fr. 210.-

Vehichels cun in pais total da fin 32000kg

Fr. 280.-

Vehichels cun in pais total da passa 32000kg

Fr. 350.-

Per calcular las tariffas da taxas per semiremortgas èn decisivs mo dus terzs dal pais total.

Manischunzas e manischunzs

Permiss per emprender a manischar

Permiss per emprender a manischar

Fr. 40.-

Duplicat dal permiss per emprender a manischar

Fr. 40.-

Permiss per emprender a manischar – elavuraziun da la dumonda

Fr. 30.-

Permiss da manischar

Permiss da manischar en il format da carta da credit

Fr. 40.-

Duplicat dal permiss da manischar en il format da carta da credit

Fr. 40.-

Barat d'in permiss da manischar ester

Fr. 80.-

Permiss da manischar internaziunal

Fr. 40.-

Permiss da guidar bartgas

Fr. 40.-

Examen da teoria ed examen da manischar pratic

Examen da teoria en gruppa

Fr. 35.-

Examen da teoria individual

Fr. 120.-

Examen da manischar pratic, cat. A, A1, M

Fr. 80.-

Examen da manischar pratic, cat. B, B1, BE, BPT, F, G

Fr. 120.-

Examen da manischar pratic, cat. C1, D1

Fr. 180.-

Examen da manischar pratic, cat. C, CE, C1E, DE, D1E

Fr. 180.-

Examen da manischar pratic, cat. D

Fr. 240.-

Taxas per velos a motor / e-bikes

Ils custs per immatricular in velo a motor / e-bike sa cumponan da la taxa annuala (incl. vignetta), dal document dal vehichel, dal numer d'immatriculaziun e da la taxa d'assicuranza.

Taxa per velos a motor / e-bikes (incl. vignetta)

Fr. 20.-

Document dal vehichel

Fr. 20.-

Duplicat dal document dal vehichel per velos a motor / e-bikes

Fr. 20.-

Numer d'immatriculaziun per velos a motor / e-bikes

Fr. 10.-

Premia d'assicuranza collectiva per velos a motor / e-bikes

Fr. 13.55.-

Premia d'assicuranza collectiva per velos a motor / e-bikes che vegnan immatriculads a partir dal 1. d'october da l'onn

Fr. 6.75.-