Navigation

Inhaltsbereich

Incumbensas ed activitads

L'uffizi per la furmaziun professiunala stgaffescha cundiziuns generalas optimalas per che las scolas professiunalas spezialisadas possian realisar ina furmaziun professiunala che ha ina buna qualitad e ch'è cumplessiva.

La partiziun surveglianza da las scolas professiunalas spezialisadas è cumpetenta per:

  • diriger, survegliar e cussegliar las instituziuns da la furmaziun professiunala;
  • accumpagnar las scolas professiunalas spezialisadas en connex cun la realisaziun da las basas legalas da la furmaziun
    professiunala; 
  • far discurs da reporting a maun da las cunvegnas da prestaziun;
  • integrar l'atelier d'emprendissadi per la creaziun da vestgadira.

Soluziuns transitoricas

Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahr (BBJ), Academia Engiadina, Samedan

Scola da tscherna da professiun Cuira

Center da furmaziun Palottis Schiers

Onn social grischun Domat

Scola St. Catharina Cazas

Center da furmaziun Surselva Scola Vinavon Glion

Scolas professiunalas spezialisadas

Scola professiunala spezialisada dal circul da Tavau

Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials

Scola professiunala d'hotellaria dal Grischun

Scola professiunala artisanala Cuira

Scola professiunala Samedan

Center da furmaziun Surselva Scola professiunala

Center da furmaziun Surselva Scola media commerziala

Scola professiunala commerziala da l'Engiadin'ota

Scola industriala Val Müstair

Sola professiunala Puschlav

Scola professiunala d'economia a Cuira

Plantahof