Navigation

Inhaltsbereich

Procedura da qualificaziun è la noziun generala per tut las proceduras, cun las qualas i vegn constatà, sch'ina persuna dispona da las cumpetenzas fixadas en il plan da furmaziun respectiv. I dat differentas proceduras da qualificaziun: l'examen cumplessiv, ina cumbinaziun d'examens parzials repartids sin l'entira scolaziun u autras proceduras renconuschidas dal secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI). La procedura da qualificaziun la pli impurtanta è l'examen final a la fin da la furmaziun fundamentala professiunala, pussaivels èn er examens parzials.

Diploms da la furmaziun fundamentala professiunala

Tut tenor il tip da furmaziun che l'emprendista u l'emprendist ha absolvì, survegn ella u el a la fin da sia furmaziun fundamentala professiunala terminada cun success:

  • l'attestat federal da qualificaziun (AFQ) per ina furmaziun fundamentala professiunala da 3 u da 4 onns;
  • l'attest federal da furmaziun professiunala (AFP) per ina furmaziun fundamentala professiunala da 2 onns;
  • supplementarmain a l'attestat federal da qualificaziun l'attestat federal da maturitad professiunala, sche la furmaziun
    fundamentala professiunala da 3 u da 4 onns è vegnida absolvida e terminada cun ina furmaziun generala extendida.

 

A partir da l'onn 2020 na vegn il program d'examens (datas dals examens / mussavia / infurmaziuns generalas) betg pli tramess sin palpiri a las candidatas ed als candidats dals examens vegnints. Questas infurmaziuns pon ins obtegnair per las differentas professiuns en ils documents qua sutvart. La "clamada detagliada als examens" vegn tramessa a las candidatas ed als candidats directamain da las schefexpertas e dals schefexperts responsabels ubain da las persunas spezialisadas responsablas resp. da las scolas professiunalas spezialisadas. Tgi che absolva l'examen en in auter chantun, survegn la clamada directamain dal chantun d'examen attribuì.