Navigation

Inhaltsbereich

La confederaziun, il chantun e las vischnancas collavuran en il sectur da la protecziun da monuments.

En l'art. 78 al. 1 da la constituziun federala da la Confederaziun svizra (protecziun da la natira e da la patria) deleghescha la confederaziun l'incumbensa da princip als chantuns: cit. "Per la protecziun da la natira e da la patria èn cumpetents ils chantuns." En l'art. 1 da la lescha federala davart la protecziun da la natira e da la patria garantescha la confederaziun ses sustegn als chantuns. Atgna responsabladad surpiglia la confederaziun tar l'adempliment d'incumbensas federalas.

Areguard la protecziun da la natira e da la patria postulescha l'art. 81 al. 3 da la constituziun dal chantun Grischun (protecziun da l'ambient sco er protecziun da la natira e da la patria) la collavuraziun dal chantun e da las vischnancas: cit. "Els [chantun e vischnancas] prendan mesiras per mantegnair e per proteger cuntradas e maletgs da vitgs, lieus istorics sco er objects natirals e bains culturals da valur."

Sco autoritad da permissiun èn las vischnancas dal chantun Grischun responsablas per incumbensas da construcziun entaifer las zonas da construcziun. Correspundentamain è er la planisaziun locala ina incumbensa da mintga singula vischnanca. En il plan da zonas ed en il plan general da furmaziun vegnan determinads areals da protecziun ed objects da proteger en moda lianta per las proprietarias ed ils proprietaris. En la lescha communala da construcziun vegnan formuladas las reglas correspundentas per tractar la substanza architectonica da valur. Questa ovra reglamentara communala exequescha las prescripziuns surordinadas da las leschas ed ordinaziuns federalas e chantunalas.

La tgira chantunala da monuments ha l'incumbensa da cussegliar proprietarias e proprietaris d'immobiglias istoricas, vischnancas, uffizis chantunals sco er servetschs federals en dumondas specificas e d'accumpagnar la realisaziun da mesiras per proteger e per mantegnair edifizis istorics da valur.

 

Lescha federala davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

Ordinaziun federala davart la protecziun da la natira e da la patria (OPNP)

Lescha chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria (LNPGR)

Ordinaziun chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria (ONPGR)