Navigation

Inhaltsbereich

Multi-Bild-Anzeige

Tschertgà

Dal film d'amatur fin a la registraziun da tun professiunala

Gidai er Vus a salvar ils bains culturals audiovisuals da noss chantun. La biblioteca chantunala dal Grischun ha l'incumbensa da mantegnair e da render accessibel medias audiovisualas dal Grischun e davart il Grischun. Per quest intent ha ella elavurà in catalog public da medias cun films, videos e bindels magnetics dal Grischun, ed ella maina in archiv digital da lunga durada.

Vus ans pudais sustegnair tar questa lavur: sche Vus avais films, videos u registraziuns da tun e sche Vus ans vulessas consegnar quest material (u copias), As annunziai per plaschair tar nus:

Biblioteca chantunala dal Grischun, Karlihofplatz, 7000 Cuira
info@kbg.gr.ch, tel.: 081 257 28 28