Navigation

Inhaltsbereich

Nus essan qua per geniturs,

 • sch'i dat problems da svilup e d'emprender tar lur uffant
 • sche lur uffant na sa senta betg pli bain a chasa u en scola u sch'el dat en egl pervi da ses cumportament spezial
 • sch'els vulan sa laschar cussegliar davart dumondas da la carriera da scola
 • sch'els vulan tractar dumondas d'educaziun u da scola
 • sch'els vulan tschertgar novas vias en il discurs cun la persuna d'instrucziun u cun autras persunas pertutgadas

Nus essan qua per persunas d'instrucziun,

 • sch'ellas han dumondas pedagogicas/psicologicas davart singuls uffants u davart l'entira classa
 • sch'ellas vulan discutar dumondas generalas da la professiun e sch'ellas vulan s'infurmar
 • sch'ellas tschertgan ina persuna da contact per sclerir atgnas dumondas concernent la professiun
 • sch'i dat situaziuns acutas da crisa

Nus essan qua per autoritads,

 • sch'ellas giavischan contribuziuns professiunalas davart temas pedagogics u psicologics
 • sch'ellas vulan contribuziuns professiunalas per l'ulteriur svilup da lur scola
 • sch'igl èn necessaris rapports, expertisas e dumondas davart singuls uffants
 • sche sustegn è necessari en cas d'intervenziuns da crisa

 

Finde Hilfe
 

Flyer

Flyer per persunas da lingua estra