Navigation

Inhaltsbereich

Vossa annunzia pudais Vus drizzar directamain al post regiunal ch'è cumpetent per Vossa vischnanca. Geniturs, uffants e giuvenils, persunas d'instrucziun da la scola u da la scolina ed autras spezialistas/auters spezialists pon s'annunziar directamain là per telefon u en scrit. L'annunzia d'in uffant basegna il consentiment dals geniturs.

Mintgatant sa tschenta dentant la dumonda sch'ina annunzia è insumma inditgada u tge instituziun da cussegliaziun che po far ina purschida adequata. En ina tala situaziun As pudais Vus drizzar per telefon a nus u far giu in discurs preliminar cun nus.

Per nossa clientella èn nossas prestaziuns da servetsch gratuitas. Ils custs vegnan purtads dal chantun.