Navigation

Inhaltsbereich

Per la populaziun n’èn actualmain necessarias naginas mesiras da protecziun spezialas.

Statistica – Cifras davart il status da protecziun S

06.02.2023 Tests da las sirenas mesemna, ils 7 da favrer 2024
Mesemna, ils 7 da favrer 2024, han lieu en tut la Svizra ils tests annuals da las sirenas «alarm general» a las 13.30 ed a las 13.45 sco er «alarm d'aua» a las 14.15 ed a las 16.30. Quests tests da las sirenas servan d'ina vart a controllar la prontezza da funcziun da las sirenas, e da l'autra vart po la populaziun emprender d'enconuscher ils differents signals d'alarm, cun ils quals ella vegn alarmada en cas d'in privel acut.

Тестування сирен: 7 лютого 2024
У середу, 7 лютого 2024 року, по всій Швейцарії відбудуться щорічні випробування сирени «Загальна тривога» о 13:30 та 13:45, а також «Водна тривога» о 14:15 та 16:30. Ці випробування сирен служать, з одного боку, для перевірки технічної готовності сирен, а з іншого боку, для ознайомлення населення з різними сигналами тривоги, за допомогою яких населення попереджається у разі гострої небезпеки.

 

20.03.2023 Soluziuns da cuntinuaziun per giuvenils da l’Ucraina tranter 15 e 20 onns
Davart ils temas numnads survart ha lieu in’occurrenza d’infurmaziun ils 12 d’avrigl 2023 a las 16.00 a Cuira. Il Post spezialisà per l’integraziun envida giuvenils da l’Ucraina cun ils status da protecziun S en la vegliadetgna correspundenta. Annunzias vegnan acceptadas dal Post spezialisà per l’integraziun (donat.albin@afm.gr.ch).

 

24.02.2023 La Regenza engrazia a la populaziun per la gronda solidaritad cun las fugitivas ed ils fugitivs sco er cun las victimas da guerra
La Regenza engrazia a la populaziun per la gronda solidaritad cun las fugitivas ed ils fugitivs sco er cun las victimas da guerra

 

25.01.2023 Tests da las sirenas mesemna, ils 1 da favrer 2023
Mesemna, ils 1 da favrer 2023, han lieu en tut la Svizra ils tests annuals da las sirenas «alarm general» a las 13.30 ed a las 13.45 sco er «alarm d'aua» a las 14.15 ed a las 15.00. Quests tests da las sirenas servan d'ina vart a controllar la prontezza da funcziun da las sirenas, e da l'autra vart po la populaziun emprender d'enconuscher ils differents signals d'alarm, cun ils quals ella vegn alarmada en cas d'in privel acut.

Тестування сирен. Інформація Українською

 

12.01.2023 Consequenzas fiscala tar l’alloschament da burgaisas e burgais da l’Ucraina
Wegleitung 2022 Primärsteuerpflichtige Deutsch.pdf (gr.ch)

 

16.12.2022 La Roger Federer Foundation sustegna uniuns grischunas da sport
Uniuns grischunas da sport vegnan sustegnidas da la Roger Federer Foundation tar l'integraziun d'uffants fugitivs en il manaschi da trenament e da concurrenza.

 

28.04.2022 Guerra en l'Ucraina: Il sectur d'asil en il Grischun survegn novas dimensiuns
Il mars 2022 èn il chantun e la Confederaziun vegnids confruntads cun ina situaziun cumplettamain nova: l'alloschament da millis da fugitivas e fugitivs da l'Ucraina. Dapi ils 12 da mars 2022 ha il Grischun retschavì 854 persunas che tschertgan protecziun. Quai èn cleramain dapli che durant la crisa dal Cosovo (1998/1999) u durant l'unda da fugitivs l'onn 2015. La dimensiun dal dumber da fugitivas e fugitivs or da l'Ucraina chaschuna ulteriuras sfidas per il chantun. El examinescha perquai cuntinuadamain d'augmentar las capacitads en ils alloschis collectivs.

 

05.04.2022 Guerra en l'Ucraina: Il chantun ha definì las cumpetenzas dals posts da servetsch
Per pudair dumagnar las sfidas en connex cun la guerra en l'Ucraina ha la Regenza definì las cumpetenzas dals posts da servetsch chantunals. La Regenza engrazia a la populaziun per la gronda solidaritad e renda a medem temp attent a las prescripziuns en connex cun la collocaziun tar persunas privatas.

 

15.03.2022 Guerra en l'Ucraina: Il chantun sa prepara per persunas che tschertgan protecziun
Fugitivas e fugitivs da l'Ucraina tschertgan pli e pli savens protecziun en Svizra ed er en il Grischun. Per pudair garantir immediatamain la protecziun da las fugitivas e dals fugitivs da la guerra e per pudair liquidar las incumbensas respectivas, installescha la Regenza in stab parzial. Plinavant vegn endrizzà in post da communicaziun central. Per la populaziun na dovri actualmain naginas mesiras da protecziun spezialas.

 

12.03.2022 Status da protecziun S per umans da l’Ucraina
Persunas da l’Ucraina che tschertgan protecziun e che han stuì bandunar lur patria pervi da la guerra, survegn il status da protecziun S en Svizra. Uschia survegnan las persunas fugidas spert in dretg da dimora, senza stuair percurrer ina procedura d’asil ordinaria.

 

04.03.2022 La Regenza grischuna conceda in agid umanitar immediat per l'Ucraina
Sco segn da solidaritad cun l'Ucraina fa la Regenza dal chantun Grischun ina donaziun da 200 000 francs ad ovras umanitaras renconuschidas sco la Crusch Cotschna Internaziunala e la Chadaina da Fortuna.