Navigation

Inhaltsbereich

Per la populaziun n’èn actualmain necessarias naginas mesiras da protecziun spezialas.

 

28.04.2022 Guerra en l'Ucraina: Il sectur d'asil en il Grischun survegn novas dimensiuns
Il mars 2022 èn il chantun e la Confederaziun vegnids confruntads cun ina situaziun cumplettamain nova: l'alloschament da millis da fugitivas e fugitivs da l'Ucraina. Dapi ils 12 da mars 2022 ha il Grischun retschavì 854 persunas che tschertgan protecziun. Quai èn cleramain dapli che durant la crisa dal Cosovo (1998/1999) u durant l'unda da fugitivs l'onn 2015. La dimensiun dal dumber da fugitivas e fugitivs or da l'Ucraina chaschuna ulteriuras sfidas per il chantun. El examinescha perquai cuntinuadamain d'augmentar las capacitads en ils alloschis collectivs.

 

05.04.2022 Guerra en l'Ucraina: Il chantun ha definì las cumpetenzas dals posts da servetsch
Per pudair dumagnar las sfidas en connex cun la guerra en l'Ucraina ha la Regenza definì las cumpetenzas dals posts da servetsch chantunals. La Regenza engrazia a la populaziun per la gronda solidaritad e renda a medem temp attent a las prescripziuns en connex cun la collocaziun tar persunas privatas.

 

15.03.2022 Guerra en l'Ucraina: Il chantun sa prepara per persunas che tschertgan protecziun
Fugitivas e fugitivs da l'Ucraina tschertgan pli e pli savens protecziun en Svizra ed er en il Grischun. Per pudair garantir immediatamain la protecziun da las fugitivas e dals fugitivs da la guerra e per pudair liquidar las incumbensas respectivas, installescha la Regenza in stab parzial. Plinavant vegn endrizzà in post da communicaziun central. Per la populaziun na dovri actualmain naginas mesiras da protecziun spezialas.

 

12.03.2022 Status da protecziun S per umans da l’Ucraina
Persunas da l’Ucraina che tschertgan protecziun e che han stuì bandunar lur patria pervi da la guerra, survegn il status da protecziun S en Svizra. Uschia survegnan las persunas fugidas spert in dretg da dimora, senza stuair percurrer ina procedura d’asil ordinaria.

 

04.03.2022 La Regenza grischuna conceda in agid umanitar immediat per l'Ucraina
Sco segn da solidaritad cun l'Ucraina fa la Regenza dal chantun Grischun ina donaziun da 200 000 francs ad ovras umanitaras renconuschidas sco la Crusch Cotschna Internaziunala e la Chadaina da Fortuna.