Navigation

Inhaltsbereich

En il rom dal program chantunal per constituir e per sviluppar vinavant la politica d'uffants e da giuvenils en il chantun Grischun 2020 – 2022 introducescha il chantun – en ina fasa da pilot che dura fin l'onn 2024 – il program da furmaziun da geniturs e da furmaziun tempriva «PAT – Emprender cun geniturs». Quai è in program internaziunal ch'è basà sin l'evidenza. La realisaziun operativa dal program è vegnida surdada a Pro Junior Grischun.

Cumenzà cun la realisaziun han ins l'onn 2022 en las vischnancas da pilot da Cuira e Tavau, a partir da l'onn 2023 vegn il program extendì sin las vischnancas da Favugn, San Murezzan, Puntraschigna, Schlarigna e Segl. «PAT – Emprender cun geniturs» è la purschida da furmaziun da geniturs e da promoziun tempriva efficazia da prevenziun secundara per geniturs ed uffants pitschens cun pliras grevezzas psicosocialas. Quest fatg è vegnì cumprovà scientificamain. Il program da visitas a chasa ha la finamira da procurar ch'ils geniturs daventian abels da promover lur uffants en lur svilup tenor la vegliadetgna e d'augmentar uschia lur schanzas da furmaziun. 

Realisaziun en las vischnancas da pilot tras Pro Junior Grischun