Navigation

Inhaltsbereich

Las vischnancas èn tenor l'art. 6 al. 1 da la lescha da sanadad cumpetentas per proteger la sanadad da la populaziun, nun che questa incumbensa saja vegnida transferida al chantun. Il document qua sutvart dat ina survista da las incumbensas da las vischnancas en ils fatgs da sanadad dal chantun Grischun.

Dokument Listen