Navigation

Inhaltsbereich

La basa legala per las contribuziuns federalas e chantunalas che vegnan pajadas per la promoziun da linguas è – sin plaun federal – la lescha davart las linguas naziunalas e la chapientscha tranter las cuminanzas linguisticas; sin plaun chantunal è quai la lescha da linguas.

Actualmain vegnan sustegnids ils suandants secturs:

  • posts da servetsch chantunals: chanzlia chantunala (servetsch da translaziuns), chasa editura per meds d'instrucziun, Scola chantunala, Scola auta da pedagogia;
  • instituziuns ordaifer l'administraziun: Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiano, Fundaziun Medias Rumantschas;
  • projects per promover las linguas tenor l'art. 12 da la lescha da linguas.

Projects per promover las linguas èn projects culturals che furneschan prestaziuns spezialas a favur dal rumantsch e dal talian sco linguas minoritaras periclitadas e/u dischavantagiadas, plinavant er projects culturals che gidan a mantegnair ed a promover la trilinguitad chantunala ed a meglierar la chapientscha vicendaivla. Sco petentas e petents vegnan en dumonda instituziuns culturalas, linguisticas e politicas sco regiuns u vischnancas, dentant er instituziuns privatas. Las dumondas pon vegnir inoltradas durant l'entir onn. Dumondas per projects culturals senza accent spezial en il sectur da la promoziun da linguas vegnan inoltrads a la promoziun da la cultura.