Navigation

Inhaltsbereich

Dapi l'introducziun dal Plan d'instrucziun 21 han las chasas edituras per meds d'instrucziun da la Svizra tudestga publitgà differents meds d'instrucziun novs ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun. Per ils suandants roms èn gia oz avant maun meds d'instrucziun ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun 21:

 • tudestg sco lingua da scola (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • scrittira da basa (stgalim primar)
 • englais (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • matematica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • chant e musica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: natira e tecnica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: etica, religiuns, cuminanza (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: spazis, temps e societads (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • medias ed informatica (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: economia, lavur e tegnairchasa (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • art ed activitads expressivas (stgalim primar/stgalim secundar I)

 

Per il suandant rom èn avant maun per il mument mo singulas publicaziuns, ma nagina retscha cumpletta da meds d'instrucziun:

 • moviment e sport (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)  

Grischun tudestg

Per il Grischun tudestg datti quasi per tut ils champs meds d'instrucziun novs ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun.

Sut il titel «EinBlick Graubünden / InVista Grischun / Colpo d'occhio Grigioni» cumpara a partir da l'atun 2024 in med d'instrucziun online per il 2. ciclus. Quel cuntegna arranschaments d'emprender tar ils temas regiunals dals champs da cumpetenza 2, 5 e 6-12 dal plan d'instrucziun NUS en tut las linguas da scola.

Grischun rumantsch e talian

Per il Grischun rumantsch e talian èn er avant maun meds d'instrucziun cumpatibels cun il Plan d'instrucziun per divers champs e roms.

Accordads cun il Plan d'instrucziun 21 GR èn per las scolas rumantschas e talianas ils meds d'instrucziun per emprender a leger ed a scriver «Leger. E co!»/«Leggere. Eccome!».

Per rumantsch sco lingua da scola è cumparì il med d'instrucziun «Mediomatix» per il 2. fin 9. onn da scola. «Mediomatix» è accordà cun il Plan d'instrucziun 21 GR.

Per talian sco lingua da scola cumparan 2024–2028 cun «Orbita» medemamain meds da scola accordads cun il Plan d’instrucziun 21 GR per la 2. fin 9. classa.

Per NUS natira e tecnica è avant maun cun «NaTec 1–6» in med d'instrucziun per il stgalim primar en tut las linguas da scola.

Per NUS natira e tecnica è avant maun cun «NaTec 7-9» in med d'instrucziun per il stgalim secundar I en talian.

Cun «Sempre sul pezzo» stat a disposiziun a partir da la stad 2024 in med d'instrucziun per il stgalim secundar I en talian per il champ da cumpetenza NUS Economia, lavur e tegnairchasa.

Cun «Realtà Etica» stat a disposiziun a partir da la stad 2024 in med d'instrucziun per il stgalim secundar I en talian per il champ da cumpetenza NUS Etica, religiuns, cuminanza.

Per NUS spazis, temps e societads è cumparì il carnet tematic «Viadi d'exploraziun tras la Svizra» per la 5./6. classa en tuttas linguas da scola.

Per medias ed informatica è cumparì il med d'instrucziun «inform@21» per la 5./6. classa en rumantsch ed en talian. Per medias ed informatica è cumparì il med d'instrucziun «connected 03 & 04» per il stgalim secundar I en talian.

Per l'orientaziun professiunala è cumparida la translaziun en talian dal med d'instrucziun «Berufswahltagebuch» (Diario per la scelta professionale). Per l' Orientaziun professiunala vegn publitgada il 2024 la translaziun sursilvana dal med d'instrucziun online «Profolio».

Per il diever en las structuras da temp per l'individualisaziun cumparan stattan a disposiziun ils carnets da lavur «Matematica 1 top» e «Matematica 2 top» er per talian.

Ils meds d'instrucziun per rumantsch sco lingua da scola, per matematica e per natira e tecnica en surmiran stattan a disposiziun ad ura per l'utilisaziun en l'instrucziun sin il stgalim primar a partir da la stad 2021.

Sut il titel «EinBlick Graubünden / InVista Grischun / Colpo d'occhio Grigioni» cumpara a partir da l'atun 2024 in med d'instrucziun online per il 2. ciclus. Quel cuntegna arranschaments d'emprender tar ils temas regiunals dals champs da cumpetenza 2, 5 e 6-12 dal plan d'instrucziun NUS en tut las linguas da scola.

Per ulteriurs champs e roms (p.ex. musica) vegnan er messas a disposiziun – cun in sguard sin las resursas che stattan a disposiziun (preventiv ordinari per meds d'instrucziun, persunal) – materialias d'instrucziun ch'èn cumpatiblas cun il Plan d'instrucziun.