Navigation

Inhaltsbereich

Velo a motor / E-Bikes
 

Per velos a motor/e-bikes resch novs vegn il document dal vehichel surdà da la vendidra u dal vendider.

L'uffizi per il traffic sin via emetta mo documents dal vehichel per velos a motor, sch'il document vegl è ì a perder. En tals cas sto il velo a motor/e-bike vegnir preschentà l'emprim tar noss uffizi.

Resguardai per plaschair er che betg noss uffizi, mabain che las administraziuns communalas u municipalas respectivas èn cumpetentas per surdar las vignettas ed ils numers d'immatriculaziun.

A partir dal 1. da schaner 2023 è l'Uffizi per il traffic sin via il post d'emissiun per vignettas e per numers d'immatriculaziun per mopeds (velos a motor) e per e-bikes. Ulteriuras infurmaziuns per retrair ils numers d'immatriculaziun e las vignettas per mopeds (velos a motor) ed e-bikes a partir da l'onn 2023 chattais Vus qua.

Velos electrics (e-bikes)

Las perscripziuns per velos electrics (e-bikes) anflais Vus qua.