Navigation

Inhaltsbereich

Revisiun parziala da la Lescha introductiva tar il Cudesch civil svizzer (LItCCS; DG 210.100); finanziaziun dals custs da las mesiras staziunaras per la protecziun d'uffants

Il favrer 2021 ha il Cussegl grond approvà ina revisiun parziala da la Lescha introductiva tar il Cudesch civil svizzer (LItCCS; DG 210.100). L'art. 63a LItCCS revedì regla la finanziaziun dals custs da las mesiras staziunaras per la protecziun d'uffants. Da nov sto la vischnanca al domicil civil da l'uffant pertutgà surpigliar resp. pajar ordavant ils custs da las mesiras staziunaras per la protecziun d'uffants (art. 63a al. 3 LItCCS). Quai sut la premissa ch'i saja avant maun ina decisiun u ina recumandaziun da l'Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) u d'ina dretgira – ubain ina recumandaziun pronunziada d'ina autra autoritad spezialisada en la protecziun d'uffants e sustegnida da la APUC. Plinavant vegni premess che betg terzas persunas na sajan obligadas da surpigliar quests custs (art. 63a al. 3 LItCCS).