Navigation

Inhaltsbereich

Svilup da l'organisaziun da l'agid social

L'agid social en il chantun Grischun è ina incumbensa cuminaivla dal chantun e da las vischnancas. L'agid social persunal (cussegliaziun) vegn per regla fatg tras il chantun. L'agid social material (finanzial) prestan las vischnancas. En la sessiun d'avust 2020 ha il Cussegl grond acceptà l'incumbensa Degiacomi concernent l'organisaziun e la finanziaziun da l'agid social. Quella pretendeva d'examinar e d'eventualmain adattar l'organisaziun e la finanziaziun da l'agid social per cuntanscher uschia ina regulaziun pli optimala en il senn da l'equivalenza fiscala. Plinavant duevan las incumbensas dal sectur social vegnir attribuidas a quels plauns statals ch'èn buns d'ademplir talas en moda pli professiunala pussaivel.

Il studi renconuscha il «Model grischun» da l'agid social

Il Departament d'economia publica e fatgs socials ha incumbensà la OST cun in studi, e quai cun la finamira d'evaluar las variantas e las propostas da soluziun per sviluppar vinavant l'organisaziun e la finanziaziun da l'agid social en il chantun Grischun. Plinavant duevan questas variantas e soluziuns er mintgamai vegnir examinadas areguard lur avantatgs e dischavantatgs finanzials e qualitativs.

La OST è vegnida a la conclusiun, ch'il sistem da cooperaziun en l'agid social dal chantun Grischun è sa cumprovà ed ha success. Ella na vesa nagin basegn da concepir cumplettamain da nov il model da l'agid social. La OST recumonda da far tschertas adattaziuns per rinforzar la collavuraziun ed ha formulà latiers 13 recumandaziuns.

Sviluppar vinavant l'organisaziun da l'agid social

L'ulteriur svilup da l'organisaziun da l'agid social e da sia finanziaziun vegn fatg en plirs pass. En in emprim pass vegnan realisadas las mesiras che pertutgan la digitalisaziun da la collavuraziun, il barat specific tranter il chantun e las vischnancas sco er l'access nunbirocratic da las persunas basegnusas a l'agid social.

En in rom pli vast vegn alura en in ulteriur pass dilucidà l'ulteriur svilup da l'organisaziun e da la finanziaziun da l'agid social. La repartiziun essenziala da las incumbensas sco er las cumpetenzas da finanziaziun tranter il chantun e las vischnancas vegnan examinadas resguardond dumondas sociopoliticas sco er aspects da la politica da finanzas. En quest connex vai per exempel per las dumondas, tgi che duai finanziar tge prestaziun e tge effects che eventualas adattaziuns avessan sin la gulivaziun da finanzas en il sectur da las grevezzas socialas. L'organisaziun e la finanziaziun da l'agid social vegnan sviluppadas vinavant – en il rom d'in punct central da svilup dal Program da la Regenza 2025-2028 – tras l'Uffizi dal servetsch social, en cooperaziun cun il Departament da finanzas e vischnancas.

Documents

«Rapport final davart l'organisaziun e la finanziaziun da l'agid social en il chantun Grischun» da la Scola auta spezialisada da la Svizra Orientala OST (mo per tudestg)

Recumandaziuns per la realisaziun da l'Uffizi chantunal dal servetsch social tar il rapport final da la Scola auta spezialisada da la Svizra Orientala (mo per tudestg)

Concept «Cussegliaziun sociala en il chantun Grischun»

Il concept «Cussegliaziun sociala en il chantun Grischun» mussa las finamiras e las incumbensas che la cussegliaziun sociala ademplescha en il chantun Grischun.

En il Grischun liquideschan oz principalmain ils servetschs socials dal chantun l'incumbensa da la cussegliaziun sociala. Il USo maina quests servetschs socials. Dapi il 1. da schaner 2016 finanzieschan las vischnancas la cussegliaziun sociala. Perquai dastgassan las vischnancas avair en l'avegnir dapli interess per la cussegliaziun sociala e vulair surpigliar questa incumbensa. La finamira dal concept è quella da mussar a las persunas interessadas tge ch'il champ d'incumbensas «cussegliaziun sociala» cumpiglia e tge pretensiuns ch'i vegnan fatgas envers las furnituras ed ils furniturs da questas prestaziuns.

Documents

Concept «Cussegliaziun sociala en il chantun Grischun»